ทาน IG Berry อย่างไร

วิธีการทานIG Berry ที่ดีที่สุดคือหลังอาหารเพราะมีงานวิจัยพบว่า

  • ช่วยทำให้อินซูลินทำงานดีขึ้นและส่งผลให้การลดระดับน้ำตาลได้ดีขึ้น จึงช่วยลดการสร้างเป็นไขมันที่ตับ ส่งผลให้ไตรกลีเซอร์ไรด์ลดลง
  • การที่อินซูลินทำงานดี หมายถึง ร่างกายสามารถเปลี่ยนน้ำตาลไปเป็นพลังงานได้ดีโดยไม่ทำให้อินซูลินต้องหลั่งมากเกินไป โดยเฉพาะเวลาที่เราทานแป้ง น้ำตาลเกินในบางช่วง
  • กรณีที่จะทานในช่วงFast ทานได้ 1ซองสำหรับช่วงเวลาที่หิวมากเพื่อช่วยคลายความหิวลงได้โดยไม่ได้ให้พลังงานสูง(เพียง10kcal)
    แต่ถ้าไม่หิวและต้องการให้ร่างกายสวิทซ์ไปใช้พลังงานไขมันที่ยาวนานขึ้นหรือเข้าสู่ภาวะคีโตซิสไม่ควรทานอะไรเลยยกเว้นน้ำเปล่า
  • การทานIG Berry ก่อนนอนยังไม่มีข้อมูลวิจัยยืนยัน แต่ถ้าจะแนะนำอาจต้องเก็บข้อมูลค่า Fasting Insulin เทียบระหว่างทานกับไม่ทานIG Berry

 

การทานตอนท้องว่าง กรณีที่ต้องการผลในการลดอินซูลินหรือลดน้ำตาลอาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องมาก แต่อาจจะได้ในเรื่องอื่นๆเช่น ใน IG Berry มีสารกลุ่มโพลีฟีนอล แทนนิน ซึ่งให้ผลดีต่อระบบของหลอดเลือด เช่น การลดความเสี่ยงสารอนุมูลอิสระที่ทำให้หลอดเลือดอักเสบ รวมไปถึงการดูแลสมดุลสุขภาพองค์รวม

 

 

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram