ความรู้ผลิตภัณฑ์และคำถามที่พบบ่อย บียอนด์ แอลจี้ แคลเซียม-ดี

Fact Sheet & Frequently Asked Questions: Beyonde ALGAE Calcium-D

บทนา: กระดูก และ แคลเซียมแคลเซี่ยม_Calcium_0

กระดูกเป็นอวัยวะที่มีชีวิต: จึงยังต้องการสารอาหารเฉพาะ และมีการทำงานผลัดเซลล์เนื้อเยื่อกระดูกเก่า ออกแล้วเติมเซลล์เนื้อเยื่อกระดูกใหม่ตลอดเวลา โดยมีเซลล์สร้างกระดูกและเซลล์สลายกระดูกทำงานร่วมกัน ในร่างกายคนเรามีกระดูกจำนวน 206 ชิ้น ทาหน้ำที่เป็นโครงร่างของร่างกาย ป้องกันอันตรายให้อวัยวะ ภายใน และช่วยในการเคลื่อนไหว ซึ่งองค์ประกอบถึง 2 ใน 3 ส่วนของกระดูกคือ แร่ธาตุ และยังมีโปรตีน คอลลาเจน น้ำ โดยแร่ธาตุที่พบมากที่สุดในกระดูกถึง 90% คือ แคลเซียม ซึ่งจำเป็นต่อความแข็งแรงของ กระดูก นอกจากัน้นแคลเซียมยังเป็นองค์ประกอบหลักในเนื้อฟันและเคลือบฟันด้วย การกินอาหารที่อุดม ด้วยแคลเซียมสม่ำเสมอทุกวันจึงเป็นการส่งเสริมสุขภาพกระดูกและฟันของคนทุกวัย

ร่างกายเราไม่สามารถสร้างแคลเซียมเองได้ ต้องได้รับจากอาหารเท่านั้น ซึ่งใน 1 วัน ควรได้รับแคลเซียม 800-1000 มิลลิกรัม แต่ สถิตพิบว่า คนไทยได้รับแคลเซียมเฉลี่ยเพียงวันละ 361 มิลลิกรัม หรือแค่ 45% ของปริมาณที่ควรได้รับต่อวันซึ่งต่ำกว่าเกณฑ์ แนะนำ และยังพบว่าร่างกายสามารถย่อยและดูดซึมแคลเซียมจากอาหารที่กินได้เพียง 25-30% เท่านั้น รวมถึงการกินแคลเซียม ปริมาณมากๆ ในครั้งเดียว อัตราการดูดซึมอาจน้อยกว่ากินแคลเซียมในปริมาณที่เหมาะสม ดังนั้นเพื่อให้ได้แคลเซียมเพียงพอ ต่อวัน ควรกินในปริมาณที่พอเหมาะและกินอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงกินร่วมกับวิตามินและแร่ธาตุที่ช่วยเสริมการดูดซึมแคลเซียม ด้วย เช่น วิตามินดี แมกนีเซียม เป็นต้น

วัยเปลี่ยน..กระดูกเปลี่ยน: ในแต่ละวัย กระดูกจะมีการพัฒนาที่ต่ำงกันไป แต่ต้องใช้แคลเซียมในทุกวัย โดยเริ่มตั้งแต่ช่วงวัย เด็ก ซึ่งเป็นช่วง “วัยสร้างกระดูก (Bone Building)” ในช่วงนี้กระดูกจะมีการเติบโต ทำให้ความสูงเพิ่มขึ้น จนถึงอายุประมาณ 20 ปี ตามมาด้วย “วัยเสริมความแข็งแรงกระดูก (Bone Maximizing)” ในช่วงอายุ 20-30 ปี ซึ่งเป็นช่วงที่มวลกระดูกหนาแน่นมาก ที่สุด หลังจากัน้นจะเข้าสู่ช่วง “วัยออมความแข็งแรงกระดูก (Bone Saving)” กระดูกจะเริ่มสลายมากกว่าสร้าง ทำให้เนื้อกระดูกลดลงอย่างช้าๆ ประมาณปีละ 0.5-1% และช่วงสุดท้าย “วัยถนอมกระดูก (Bone Preserving)”แคลเซี่ยม_Calcium_1 กระดูกจะสลาย เร็วขึ้น ซึ่งเกี่ยวข้องกับฮอร์โมนที่ลดลง โดยเฉพาะในหญิงวัยหมดประจำเดือน การลดลงของมวลกระดูกจะเพิ่มขึ้นเป็น 3-5% ต่อปี หลังจากัน้นจะลดลงช้าๆไป ตลอดชีวิต ดังนั้นถ้ากระดูกไม่ได้รับสารอาหารสม่ำเสมอตั้งแต่แรก ความ หนาแน่นของมวลกระดูกก็จะลดลงมาก จึงเป็นสาเหตุของ “กระดูกพรุน”

วัยเปลี่ยน...กระดูกเปลี่ยน

กระดูกพรุน: ถูกขนานนามว่าเป็น “The Silent Disease โรคแห่งความเงียบ” เพราะเป็นความเสื่อมที่ไม่แสดงอาการให้เห็น จะ ทราบก็เมื่อกระดูกแตกยุบ ความสูงลด กระดูกผิดรูปไปแล้ว อาจส่งผลบาดเจ็บ ถึงพิการหรือเสียชีวิตได้ จัดเป็นโรคร้ายแรง 1 ใน 10 ที่คร่าชีวิตคนไทยอีกด้วย พบว่า 30% ของผู้หญิงไทยหลังหมดประจำเดือน และ 20% ของชายไทยอายุ 50ปีขึ้นไป มีภาวะ กระดูกพรุน

สาเหตุ: เกิดจากการไม่ได้รับแคลเซียมเพียงพอจากอาหารอย่างต่อเนื่อง และพฤติกรรมทาร้ายกระดูกเช่น สูบบุหรี่ ดื่มกาแฟ ดื่ม แอลกอฮอล์มากเกินไป ไม่ค่อยออกกาลังกายหรือออกหนักเกินไป ภาวะขาด ฮอร์โมนเพศทั้งหญิงและชาย และวัยที่เพิ่มขึ้นด้วยแคลเซี่ยม_Calcium_2 นอกจากนี้เมื่อร่างกาย ได้รับแคลเซียมจากอาหารไม่เพียงพอ จะทำให้ปริมาณแคลเซียมในกระแส เลือดต่ำ ร่างกายจะมีกลไกหลั่งฮอร์โมนพาราไทรอยด์เพิ่มขึ้น ซึ่งจะก่อให้เกิด การดึงแคลเซียมออกจากกระดูก จึงเป็นสาเหตุท่ีทำให้กระดูกพรุนได้

ความรู้ผลิตภัณฑ์ บียอนด์ แอลจี้ แคลเซียม-ดี

เติมสารอาหาร...เสริมความแข็งแรงกระดูก (BONE FOOD FOR BONE MATTER)แคลเซี่ยม_Calcium_3

บียอนด์ แอลจี้ แคลเซียม-ดี (beyonde AlGAE Calcium-D) คือ ผลิตภัณฑ์เสริม อาหารแคลเซียมรูปแบบผงชง เพื่อเติมสารอาหารให้กระดูกและฟันแข็งแรง ครั้ง แรกกับนวัตกรรม “แคลเซียม โปร-แอบซอร์พชัน (Calcium PRO-ABSORPTION)” ผสานแคลเซียมจากสาหร่ายทะเลสีแดง ชิโครี่ไฟเบอร์ และ วิตามินดี3 ชงดื่มง่าย รสอร่อย ด้วยผงน้ำส้ม ไม่แต่งกลิ่นรสและสีสังเคราะห์ ไม่ใช้วัตถุกันเสีย

นวัตกรรม “แคลเซียม โปร-แอบซอร์พชัน (Calcium PRO-ABSORPTION)” คืออะไร

ผลิตภัณฑ์เสริมแคลเซียมทั่วไป เน้นส่วนผสมของแคลเซียมจากหินปูน แต่ บียอนด์ แอลจี้ แคลเซียม-ดี แตกต่ำงด้วย แคลเซียม จากพืชคือสาหร่ายทะเลสีแดง และยังมีนวัตกรรม “แคลเซียม โปร-แอบซอร์พชัน” ซึ่งเป็น เทคโนโลยีการผสานสารอาหาร คือ แคลเซียมจากสาหร่ายทะเลสีแดง ชิโครี่ไฟเบอร์ และ วิตามินดี3 เพื่อปรับสภาพทางเดินอาหารให้ดูซึมแคลเซียมได้ดขึ้น โดยให้ ผลลัพธ์

(1) ช่วยเสริมการดูดซึมแคลเซียมกลับเข้าสู่ร่างกายนานตลอด 24 ชั่วโมงแคลเซี่ยม_Calcium_4

(2) เพิ่มการดูดซึมแคลเซียมมากขึ้นเป็น 123%

(3) ส่งเสริมจุลนิทรียส์ขุภาพ ปรับสภาพทางเดินอาหาร จึงช่วยเพิ่มการดูดซึม แคลเซียมจากอาหารมื้ออื่นๆ ด้วย

ส่วนประกอบหลัก และประโยชน์

ใน 1 แพ็ค บรรจุ 15 ซอง โดย 1 ซอง บรรจุปริมาณ 15 กรัม ประกอบด้วย

1. แคลเซียมจากสาหร่ายทะเลสีแดง 850 มิลลิกรัม: แคลเซียมธรรมชาติที่ได้จากพืช วัตถุดิบนำเข้าจากแบรนด์ อะความิน (Aquamin) แหล่งผลิตจากประเทศไอร์แลนด์ (Ireland) ให้ปริมาณ ไบโอแอคทีฟ แคลเซียม 250 มิลลิกรัม ซึ่ง เป็นรูปแบบแคลเซียมทีด่ดูซึมง่ายในร่างกาย มีส่วนช่วยในกระบวนการสร้างกระดูกและฟันที่แข็งแรง พร้อม แมกนีเซียม แคลเซี่ยม_Calcium_5ช่วยการทำงานของระบบประสาทและกล้ามเนื้อ ลดอาการตะคริว และแร่ธาตุอื่นๆ อีก 72 ชนิด ช่วยเสริม ประสิทธิภาพการทำงานของแคลเซียมและแมกนีเซียม และมีส่วนช่วยสร้างสมดุลแร่ธาตุในร่างกาย เช่น ซิลคิอน ช่วยเพิ่มความ หนาแน่นกระดูก เสริมสร้างคอลลาเจนที่กล้ามเนื้อกับกระดูก, แมงกานีส ช่วยในการเชื่อมข้อต่อของร่างกาย มีส่วนร่วมในการ

ทำงานของเอนไซม์ในร่างกาย, ฟลูออไรด์ ช่วยทำให้กระดูกและเคลือบฟันแข็งแรง ป้องกันฟันผุ, ทองแดง ช่วยในกระบวนการ สร้างกระดูก, สังกะสี และ เหล็ก ช่วยในการเจริญเติบโตของร่างกาย เป็นต้น

จากการคัดสรรสาหร่ายทะเลสีแดง ชื่อว่า Lithothamnion calcareum (ลิโธแธมเนียน แคลคาเรียม) ซึ่งเติบโตตามธรรมชาติใน ทะเลเขตประเทศไอซ์แลนด์ (Iceland) บริเวณที่กระแสน้ำเย็นจากอาร์กติกและกระแสน้ำอุ่นจากมหาสมุทรแอตแลนติกมา บรรจบกัน และเป็นบริเวณทีน่าทะเลมี้ความบริสทุธิ์สูง จึงเหมาะแก่การเจริญเติบโตของสาหร่ายทะเลสีแดง แคลเซี่ยม_Calcium_6มากที่สุด ทำให้ได้แคลเซียมจากสาหร่ายทะเลสีแดงที่มีคุณภาพ พร้อมทั้งผ่านการเก็บเกี่ยวแบบยัง่ยืน ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม ตามมาตรฐานระดับโลก เพราะคัดสรรเฉพาะสาหร่ายที่จบวงจรชีวิตแล้ว โดยไม่รบกวน สาหร่ายที่อยู่ในช่วงการเจริญเติบโตและสืบพันธุ์

แคลเซียมจากพืชเป็นทางเลือกใหม่ ทดแทนข้อด้อยของแคลเซียมจากหินปูน ด้วยเอกลักษณ์เฉพาะตัวของแคลเซียมจากสาหร่ายทะเลสีแดง ซึ่งมีรูปผลึกโครงสร้างที่ คล้ายเซลล์พืช ทำให้มีพื้นที่ผิวมากกว่าผลึกแคลเซียมทั่วไปที่สกัดได้จากหินปูนถึง 10 เท่า จึงสามารถ ละลายและดูดซึมนำไปใช้ได้ง่ายกว่า และไม่ทำให้เกิดอาการท้องผูก เหมือนแคลเซียมทั่วไปที่มาจากหินปูน

ยืนยันด้วยบทพิสจูน์งานวิจัยของแคลเซียมจากสาหร่ายทะเลสีแดงแคลเซี่ยม_Calcium_8

- ช่วยป้องกันภาวะกระดูกพรุน

- ลดความเสี่ยงการเกิดภาวะอักเสบข้อต่อ

- ลดอาการปวดของกระดูกและข้อต่อในผู้ที่เป็นโรคข้อเสื่อม

- ช่วยลดอาการสูญเสียแคลเซียมในกระดูกของผู้หญิงวัยหลังหมดประจำเดือน เมื่อดื่มร่วมกับใยอาหารชนิดละลายน้ำ

- เพิ่มการดูดซึมแร่ธาตุให้เซลล์กระดูก

- ช่วยป้องกันการสูญเสียแคลเซียมจากกระดูกขณะออกกาลังกาย

การันตีด้วยรางวัลสุดยอดสารอาหารแห่งปี 2016 สาขา Healthy Ageing จากงาน NutraIngredients Awards 2016 ณ กรุงเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ แคลเซี่ยม_Calcium_9ซึ่งเป็นงานประกวดนวัตกรรมและวิจัยด้านอาหาร เพื่อสุขภาพ สารอาหาร และผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และได้รับมาตรฐานรับรองทั่วโลก ได้แก่

- มาตรฐานการผลิต ISO9001:2008, HACCP และ BRC

- มาตรฐานสารอาหารที่มีความปลอดภัยจากอเมริกา (US FDA-notified GRAS, Generally Recognized As Safe status)

- มาตรฐานสารอาหารไม่ถูกดัดแปลงทางพันธุกรรม (Non-GMO: Non-genetically modified)

- มาตรฐานสารอาหารออร์แกนิคจากยุโรป (Certified for use in organic food systems EU)

- มาตรฐานโคเชอร์ รับรองว่า ชาวยิวสามารถรับประทานได้ (Kosher)

- มาตรฐานฮาลาล รับรองว่า ชาวมุสลิมสามารถรับประทานได้ (Halal)

2. ชิโครี่ไฟเบอร์ 8 กรัม: แหล่งใยอาหารธรรมชาติจากประเทศเบลเยี่ยม ได้รับการจดสิทธิบัตรถึง 17 ประเทศ สกัดจากส่วนหัวแคลเซี่ยม_Calcium_10 ที่อยู่ใต้ดิน ให้ อินลูนิ และ ฟรุคโตโอลิโกฟรุคโตส ซึ่งเป็นใยอาหารที่ละลายน้ำได้ ช่วยปรับสภาพทางเดินอาหาร เพื่อเสริมการดูด ซึมแคลเซียมกลับสู่ร่างกายได้มากขึ้นและนานขึ้น ซึ่งโดยปกติแคลเซียมจะถูกดูดซึมที่ลำไส้เล็ก และดูดซึม น้อยมากที่ลำไส้ใหญ่ เนื่องจาก pH ที่ไม่เหมาะสม ทำให้ร่างกายได้รับแคลเซียมไม่เพียงพอ ซึ่ง ชิโครี่ไฟเบอร์ จะช่วยปรับสภาพลำไส้ใหญ่ ให้ดูดซึมแคลเซียมได้ดขึ้นทั้งในลำไส้ใหญ่ส่วนต้นและส่วนปลาย (ดูภาพ)แคลเซี่ยม_Calcium_11

บียอนด์ แอลจี้ แคลเซียม-ดี จึงช่วยเสริมการดูดซึมแคลเซียมกลับเข้าสู่ร่างกายนานตลอด 24 ชั่วโมง และเพิ่มการดูดซึมแคลเซียม มากขึ้นเป็น 123% นอกจากนี้ชิโครี่ไฟเบอร์ยังเป็นพรีไบโอติก คือ เป็นอาหารของจุลนิทรีย์สุขภาพในลำไส้ใหญ่ จึงช่วยเพิ่ม จุลนิทรียส์ขุภาพในลำไส้ใหญ่ซึ่งช่วยปรับสภาพทางเดินอาหาร ทำให้การดูดซึมแคลเซียมจากอาหารมื้ออื่นๆ เพิ่มขึ้นด้วย ทั้งยัง ปรับสมดุลระบบขับถ่ายให้ดีขึ้น ลดอาการท้องผูกได้อีกด้วย

3.วิตามินดี3 100 หน่วยสากล: รูปแบบที่สามารถดูดซึมและนำไปใช้ได้ดี โดยวิตามินดี3 เป็นวิตามินแคลเซี่ยม_Calcium_12 จำเป็นที่ช่วยส่งเสริมการดูดซึมแคลเซียมเพื่อสร้างกระดูก รักษาสมดุลแคลเซียมในกระดูก จึงป้องกันภาวะ กระดูกพรุนจากการสูญเสียแคลเซียมจากกระดูก และยังส่งเสริมการทำงานของกล้ามเนื้อด้วย

4. ผงน้ำส้ม 300 มิลลิกรัม: จากส้มสายพันธุ์ Sweet orange ในทวีปอเมริกาใต้ เพิ่มรสส้ม อร่อย และดื่มง่าย

5. เบต้าแคโรทีน 1 มิลลิกรัม: สีส้มที่พบในธรรมชาติ ไม่เพียงให้สีสันน่าดื่มยิ่งขึ้น แต่เบต้าแคโรทีน ยังให้วิตามินเอ 555 หน่วย สากล มีส่วนช่วยในการบารุงสายตาอีกด้วย

ผลลัพธ์การรับประทาน บียอนด์ แอลจี้ แคลเซียม-ดี

การวิจัยโดยบริษทัอินเทจ ประเทศไทย ทดสอบในอาสาสมัครสุขภาพดีเพศหญิงและชาย อายุ 30-70 ปี จำนวน 58 คน รับประทานผลิตภัณฑ์ วันละ 2 ซอง ต่อเนื่องเป็นเวลา 12 สัปดาห์ พบว่า

แคลเซี่ยม_Calcium_13


คำแนะนำวิธีรับประทาน บียอนด์ แอลจี้ แคลเซียม-ดี

ละลายผลิตภัณฑ์ 1 ซอง (15 กรัม) ในน้ำธรรมดาหรือน้ำเย็น 120 มิลลิลิตร หรือน้ำครึ่งแก้ว โดยสามารถเพิ่มหรือลดปริมาณน้ำที่ ผสม เพื่อปรับความเข้มข้นของรสชาติได้ตามชอบ และควรดื่มทันทีหลังจากชงแล้ว

แคลเซี่ยม_Calcium_14เนื่องจากผลิตภัณฑ์ บียอนด์ แอลจี้ แคลเซียม-ดี เป็นผลิตภัณฑ์เสริมแคลเซียมให้กับร่างกาย จึงสามารถรับประทานได้ทุกวัน แนะนำรับประทานวันละ 1-2 ซอง เพื่อเสริมแคลเซียมร่วมกับการกินอาหารที่มีประโยชน์ โดยสามารถรับประทานแคลเซียมชนิด ผงชงได้ถึงวันละ 4 ซองเพื่อให้ได้แคลเซียมวันละ 1000 มิลลิกรัม แต่อย่างไรก็ตาม ควรรับประทานอาหารที่มีประโยชน์มากกว่า การพึ่งพาแคลเซียมจากผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพียงอย่างเดียว

ทั้งนี้เด็กสามารถเริ่มรับประทานได้ตั้งแต่อายุ 4 ปีขึ้นไป โดยมีคำแนะนำดังนี้

  • -อายุ 4-10 ปี รับประทานไม่เกินวันละ 1 ซอง
  • -อายุ 10 ปีขึ้นไป วันละ 1-2 ซอง

ในกรณีที่รับประทาน 2 ซองขึ้นไป แนะนำให้แบ่งมื้อรับประทานครั้งละ 1 ซอง เพื่อการดูดซึมแคลเซียมที่มีประสิทธิภาพ

สรุป จุดเด่นของบียอนด์ แอลจี้ แคลเซียม-ดี

  • ครั้งแรกกับเทคโนโลยี “CALCIUM PRO-ABSORPTION” การผสานสารอาหารเพื่อปรับสภาพทางเดินอาหารเพื่อเสริมการ ดูดซึมแคลเซียมนานตลอด 24 ชั่วโมง และเพิ่มการดูดซึมแคลเซียมมากขึ้นเป็น 123%
  • แคลเซียมจากสาหร่ายทะเลสีแดง ให้ ไบโอแอคทีฟ แคลเซียม แมกนีเซียมและแร่ธาตุอื่นๆ 72 ชนิด รูปแบบดูดซึมง่าย ไม่ทำ ให้ท้องผูก ผสานด้วยชิโครี่ไฟเบอร์ และวิตามินดี3 เพื่อเสริมการดูดซึมแคลเซียม
  • ช่วยสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง พร้อมปรับสมดุลลำไส้ใหญ่ด้วยชิโครี่ไฟเบอร์ เพื่อระบบขับถ่ายที่ดีขึ้น
  • รูปแบบผงพร้อมชง ดื่มง่าย อร่อยด้วยรสส้มจากผงน้ำส้มแคลเซี่ยม_Calcium_15
  • ไม่แต่งกลิ่นรส สีสังเคราะห์ และวัตถุกันเสีย

คำถามที่พบบ่อย

I. สูตร ส่วนผสม

1. บียอนด์ แอลจี้ แคลเซียม-ดี โดดเด่นกว่าผลิตภัณฑ์แคลเซียมอื่นในท้องตลาดอย่างไร

ตอบ บียอนด์ แอลจี้ แคลเซียม-ดี เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อเสริมสุขภาพกระดูกและฟันที่แข็งแรง ในรูปแบบผงชง ดื่มง่าย รสอร่อยด้วยผงน้ำส้ม โดดเด่นด้วย

- นวัตกรรม “แคลเซียม โปร-แอบซอร์พชัน (Calcium PRO-ABSORPTION)” ผสานสารอาหารเพื่อปรับสภาพทางเดินอาหาร เพื่อเสริมการดูดซึมแคลเซียมได้นานขึ้นและมากขึ้น

- แคลเซียมจากสาหร่ายทะเลสีแดงชื่อว่า Lithothamnion calcareum ให้ไบโอแอคทีฟ แคลเซียม ที่ละลายและดูดซึมง่ายกว่า แคลเซียมจากหินปูน และยังให้แมกนีเซียม และแร่ธาตุอื่นๆ 72 ชนิด

- ชิโครีไฟเบอร์ ใยอาหารธรรมชาติ ช่วยปรับสภาพทางเดินอาหารและเสริมการดูดซึมแคลเซียมได้นานขึ้นและมากขึ้น

- วิตามินดี3 ส่งเสริมการดูดซึมแคลเซียมและการทำงานของกล้ามเนื้อ

2. บียอนด์ แอลจี้ แคลเซียม-ดี 1 ซอง มีปริมาณแคลเซียมกีม่ลิลิกรัม และมีส่วนประกอบอื่นอีกหรือไม่

ตอบ บียอนด์ แอลจี้ แคลเซียม-ดี 1 ซอง ปริมาณ 15 กรัม มีแคลเซียมจากพืชคือสาหร่ายทะเลสีแดง 850 มิลลิกรัม ซึ่งให้ปริมาณ ไบโอแอคทีฟ แคลเซียม 250 มิลลิกรัม แมกนีเซียมและแร่ธาตุอื่น 72 ชนิด พร้อมผสานชิโครี่ไฟเบอร์ 8 กรัม, วิตามินดี3 ปริมาณ 100 หน่วยสากล, ผงน้ำส้ม 300 มิลลิกรัม และ เบต้าแคโรทีน 1 มิลลิกรัม ให้ปริมาณวิตามินเอ 555 หน่วยสากล

3. บียอนด์ แอลจี้ แคลเซียม-ดี ใช้นวัตกรรม Calcium PRO-ABSORPTION คืออะไร และดีอย่างไร

ตอบ นวัตกรรม “Calcium PRO-ABSORPTION (แคลเซียม โปร-แอบซอร์พชัน)” เป็นการคิดค้นครั้งแรกในการผสานแคลเซียม จากสาหร่ายทะเลสีแดง เข้ากับ ชิโครีไฟเบอร์่ และ วิตามินดี3 ซึ่งไม่เพียงแต่ให้แคลเซียม แต่ยังช่วยปรับสภาพทางเดินอาหารเพื่อ ส่งเสริมการดูดซึมแคลเซียม โดยให้ผลลัพธ์ (1) ช่วยเสริมการดูดซึมแคลเซียมกลับเข้าสู่ร่างกายนานตลอด 24 ชั่วโมง (2) เพิ่มการ ดูดซึมแคลเซียมมากขึ้นเป็น 123% (3) ส่งเสริมจุลนิทรียส์ขุภาพ ปรับสภาพทางเดินอาหาร จึงช่วยเพิ่มการดูดซึมแคลเซียมจาก อาหารมื้ออื่นๆ ด้วย

4. แคลเซียม ในบียอนด์ แอลจี้ แคลเซียม-ดี โดดเด่นกว่าแคลเซียมทั่วไปอย่างไร

ตอบ แคลเซียมทั่วไปมักเป็นแคลเซียมจากหินปูน ละลายยาก ดูดซึมน้อย อาจทำให้ท้องผูก แต่ บียอนด์ แอลจี้ แคลเซียม-ดี โดด เด่นกว่าด้วยแคลเซียมธรรมชาติจากพืช คือสาหร่ายทะเลสีแดง Lithothamnion calcareum ซึ่งมีลกัษณะแข็งจากการสะสมแร่ ธาตุและเติบโตตามธรรมชาติในเขตประเทศไอซ์แลนด์ ซึ่งน้ำทะเลมีความบริสทุธิส์งู เก็บเกี่ยวโดยไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม ด้วย ลักษณะพิเศษโครงสร้างของผลึกแคลเซียมจากสาหร่ายทะเลสีแดงทีค่ล้ายเซลล์พืช ให้ไบโอแอคทีฟ แคลเซียม ซึ่งมีพน้ืทีผ่วิ มากกว่าแคลเซียมทั่วไปที่สกัดจากหินปูนถึง 10 เท่า จึงละลายและดูดซึมนำไปใช้ได้ง่ายกว่า และไม่ทำให้เกิดอาการท้องผูก นอกจากนีย้งัให้แมกนีเซียม และแร่ธาตุอื่นๆ 72 ชนิด ผ่านการวิจัยว่าช่วยป้องกันภาวะกระดูกพรุน ลดความเสี่ยงข้ออักเสบ การ ปวดกระดูก ข้อต่อ เพิ่มการดูดซึมแร่ธาตุให้กระดูก รวมถึงลดการสูญเสียแคลเซียมจากกระดูกทั้งในผู้หญิงวัยหมดประจำเดือน และผู้ที่ออกกาลังกายหนัก

5. แมกนีเซียม และแร่ธาตุอื่นอีก 72 ชนิด จากสาหร่ายทะเลสีแดง มีส่วนช่วยส่งเสริมสุขภาพอย่างไร

ตอบ แมกนีเซียม ช่วยการทำงานของระบบประสาทและกล้ามเนื้อ ลดอาการตะคริว และแร่ธาตุอื่นๆ อีก 72 ชนิด ช่วยเสริม ประสิทธิภาพการทำงานของแคลเซียมและแมกนีเซียม และมีส่วนช่วยสร้างสมดุลแร่ธาตุในร่างกาย เช่น ซิลคิอน ช่วยเพิ่มความ หนาแน่นกระดูก เสริมสร้างคอลลาเจนที่กล้ามเนื้อกับกระดูก, แมงกานีส ช่วยในการเชื่อมข้อต่อของร่างกาย มีส่วนร่วมในการ ทำงานของเอนไซม์ในร่างกาย, ฟลูออไรด์ ช่วยทำให้กระดูกและเคลือบฟันแข็งแรง ป้องกันฟันผุ, ทองแดง ช่วยในกระบวนการ สร้างกระดูก, สังกะสี และ เหล็ก ช่วยในการเจริญเติบโตของร่างกาย เป็นต้น

6. แคลเซียมจากสาหร่ายทะเลสีแดง ใน บียอนด์ แอลจี้ แคลเซียม-ดี เป็นวัตถุดิบจากทีไ่หน

ตอบ แคลเซียมจากสาหร่ายทะเลสีแดง เก็บเกี่ยวสาหร่ายจากประเทศไอซ์แลนด์ และนำไปผลิตเป็นวัตถุดิบแบรนด์ อะความิน (Aquamin) แหล่งผลิตจากประเทศไอร์แลนด์ ผ่านการควบคุมคุณภาพตั้งแต่กระบวนการผลิต และได้รับมาตรฐานรับรองทั่วโลก ได้แก่ GRAS, Kosher, Halal, Non-GMO, EU organic, ISO9001:2008, HACCP และ BRC จึงมีความปลอดภัยสูง พร้อมกา รันตีด้วยรางวัลสุดยอดสารอาหารแห่งปี 2016 สาขา Healthy Ageing จากงาน NutraIngredients Awards 2016 ณ กรุงเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์อีกด้วย

7. ชิโครี่ไฟเบอร์ และ วิตามินดี 3 ทีผ่สานกับแคลเซียมจากสาหร่ายทะเลสีแดง ใน Calcium PRO-ABSORPTION ให้ ประโยชน์อย่างไร

ตอบ เพื่อเสริมประสิทธิภาพการดูดซึมแคลเซียม โดย

- ชิโครี่ไฟเบอร์: ใยอาหารธรรมชาติชนิดละลายน้ำ จากประเทศเบลเยี่ยม จดสิทธิบัตรใน 17 ประเทศ สกัดจากส่วนหัวที่อยู่ใต้ ดิน แตกต่ำงจากใยอาหารทั่วไปเพราะประกอบด้วย อินลูนิ และ ฟรุคโตโอลิโกฟรุคโตส ที่ช่วยปรับสภาพทางเดินอาหารทั้งใน ลำไส้ใหญ่ส่วนต้นและส่วนปลายทำให้ดูดซึมแคลเซียมกลับสู่ร่างกายได้นานและมากขึ้น รวมถึงเพิ่มการดูดซึมแคลเซียมจาก มื้ออาหารอื่นๆ ด้วย นอกจากนี้ชิโครี่ไฟเบอร์ยังเป็น “พรีไบโอติก” คือเป็นอาหารของจุลนิทรียส์ขุภาพในลำไส้ใหญ่ จึงช่วยปรับ สภาพลำไส้ใหญ่ ให้การขับถ่ายดีขึ้นด้วย

- วิตามินดี3: รูปแบบวิตามินดีที่สามารถดูดซึมและนำไปใช้ได้ดี ช่วยส่งเสริมการดูดซึมแคลเซียมเพื่อสร้างกระดูก รักษาสมดุล แคลเซียมในกระดูก ป้องกันภาวะกระดูกพรุน และส่งเสริมการทำงานของกล้ามเนื้อ

8. บียอนด์ แอลจี้ แคลเซียม-ดี มีการเติมแร่ธาตุชนิดอื่น ด้วยหรือไม่

ตอบ สาหร่ายทะเลสีแดง ให้ทั้งแคลเซียม และยังมีแมกนีเซียม และแร่ธาตุอื่นๆ อีก 72 ชนิด ซึ่งช่วยเสริมสุขภาพของกระดูกและ ฟัน จึงไม่ต้องเติมแร่ธาตุชนิดอื่นเพิ่มในผลิตภัณฑ์

9. บียอนด์ แอลจี้ แคลเซียม-ดี เติมแต่งสี กลิ่น รส สารกันเสีย หรือสารให้ความหวานอื่นๆหรือไม่

ตอบ ไม่มีการเติมสี กลิ่น รสด้วยสารสังเคราะห์ ซึ่งผลิตภัณฑ์แต่งรสส้มด้วยผงน้ำส้มจากธรรมชาติ และสีจากเบต้าแคโรทีน และ ไม่เติมสารกันเสีย เพื่อป้องกันการบริโภคน้ำตาลมากเกินไปจึงใช้สารให้ความหวานแทนน้ำตาล คือ เออริทริทอล และ ซูคราโลส ซึ่งเป็นสารที่มีความปลอดภัยและมีการใช้เป็นส่วนผสมในผลิตภัณฑ์อาหารทั่วไป

10. ชิโครี่ไฟเบอร์ ใน บียอนด์ แอลจี้ แคลเซียม-ดี แตกต่ำงจากผลิตภัณฑ์ อินลูนิ ชูเอเบิ้ล ไฟเบอร์ เดิมอย่างไร

ตอบ อินลูนิ ชูเอเบิ้ล ไฟเบอร์ มี อินลูนิ เป็นใยอาหารชนิดเดียว แต่ชิโครี่ไฟเบอร์ ในบียอนด์ แอลจี้ แคลเซียม-ดี ประกอบด้วย อินูลนิ ซึ่งเป็นโมเลกุลสายยาว ทำงานที่ลำไส้ใหญ่ส่วนปลาย และ ฟรุคโตโอลิโกฟรุคโตส ซึ่งเป็นโมเลกุลสายสัน้ ทำงานที่ลำไส้ ใหญ่ส่วนต้น จึงทำงานได้ตลอดทางเดินของลำไส้ใหญ่ เสริมการดูดซึมแคลเซียมได้นานขึ้นและมากขึ้น และยังเพิ่มการดูดซึม แคลเซียมจากอาหารมื้ออื่นๆ ด้วย

II. การรับประทาน

11. บียอนด์ แอลจี้ แคลเซียม-ดี เหมาะกับใคร

ตอบ เหมาะกับผู้ที่ต้องการเสริมหรือฟื้นฟูความแข็งแรงของกระดูกและฟัน เช่น ผู้ที่ต้องการเสริมแคลเซียมให้ร่างกาย ในช่วงวัย เด็กถึงวัยผู้ใหญ่, ผู้ที่ได้รับแคลเซียมไม่เพียงพอจากอาหาร, ผู้ที่ไม่สามารถดื่มนมและผลิตภัณฑ์จากนม, ผู้ที่มีภาวะเสี่ยงกระดูก บางหรือกระดูกพรุน เช่น สตรีวยัหมดประจำเดือน, ผู้ที่มีปัญหาเรื่องกระดูกและข้อ และ ผู้ที่มีปัญหาเมื่อดื่มแคลเซียมชนิดอื่นๆ เช่น ท้องผูก หรือ ไม่ชอบรับประทานแบบเม็ด เป็นต้น

12. ดื่ม บียอนด์ แอลจี้ แคลเซียม-ดี ได้วันละกี่ซอง

ตอบ โดยปกติ เพื่อเสริมความแข็งแรงของกระดูกและฟัน ในผู้ใหญ่ แนะนำดื่มวันละ 1 ซอง เช้าหรือเย็น ก่อนหรือหลังอาหารก็ได้ และเพื่อฟื้นฟูความแข็งแรงของกระดูกและฟัน ควรดื่มวันละ 2 ซอง โดยแบ่งเช้า 1 ซองและเย็นอีก 1 ซอง ก่อนหรือหลังอาหารก็ ได้ เพื่อเสริมแคลเซียมร่วมกับการกินอาหารที่มีประโยชน์ ทั้งนี้ บียอนด์ แอลจี้ แคลเซียม-ดี สามารถดื่มได้ถึง วันละ 4 ซอง โดย แบ่งมื้อดื่มครั้งละ 1 ซอง ได้อย่างปลอดภัย ดื่มได้ทกุวันโดยไม่เกิดการสะสมเป็นพิษแต่อย่างใด แต่อย่างไรก็ตาม ควรรับประทาน อาหารที่มีประโยชน์มากกว่าการพึ่งพาแคลเซียมจากผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพียงอย่างเดียว

13. ดื่ม บียอนด์ แอลจี้ แคลเซียม-ดี 2-3 ซองในครั้งเดียวได้หรือไม่

ตอบ ไม่แนะนำให้ดื่มหลายๆ ซองในครั้งเดียว ควรแบ่งมื้อดื่มครั้งละ 1 ซอง เพื่อให้ประสิทธิภาพการดูดซึมแคลเซียมที่ดีกว่าการ ได้รับแคลเซียมปริมาณสูงในครั้งเดียว

14. เด็ก สามารถดื่ม บียอนด์ แอลจี้ แคลเซียม-ดี ได้หรือไม่ ดื่มได้ตั้งแต่อายุเท่าไร ปริมาณเท่าไหร่

ตอบ เด็กเล็กควรได้รับแคลเซียมอย่างสม่ำเสมอจากอาหารเป็นหลัก แต่หากต้องการเสริมก็สามารถดื่มได้ตั้งแต่อายุ 4 ปีขึ้นไป โดยอายุ 4-10 ปี ดื่มไม่เกินวันละ 1 ซอง และอายุตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป วันละ 1-2 ซอง

15. สตรีมีครรภ์และให้นมบุตร สามารถดื่มบียอนด์ แอลจี้ แคลเซียม-ดี ได้หรือไม่

ตอบ มีคาเตือนเรื่องสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร จึงแนะนำให้ปรึกษาแพทย์ก่อนรับประทาน ถึงแม้ว่า จะมีส่วนผสมทีป่ลอดภัย ทั้งนีไ้ม่มคีาเตือนในผูท้ใีห้นมบุตร จึงสามารถดื่มได้เพื่อคืนแคลเซียมให้กับคุณแม่

16. บียอนด์ แอลจี้ แคลเซียม-ดี 1 ซอง ให้พลังงานกี่กิโลแคลอรี่ ดื่มแล้วจะอ้วนหรือไม่

ตอบ 1 ซองให้พลังงานต่ำกว่า 50 กิโลแคลอรี่ โดยแนะนำวันละ 1-2 ซอง จึงไม่ต้องกังวลเรื่องความอ้วน รวมถึงในสูตรผลิตภัณฑ์ มี ชิโครี่ไฟเบอร์ ช่วยให้การขับถ่ายดีขึ้นอีกด้วย

17. บียอนด์ แอลจี้ แคลเซียม-ดี มีวธิชีงอย่างไร สามารถทิ้งไว้แล้วค่อยกลับมาดื่ม ได้หรือไม่

ตอบ เพื่อรสชาติอร่อย หวานพอดี แนะนำให้ละลายผลิตภัณฑ์ 1 ซองในน้ำธรรมดาหรือน้ำเย็นที่สะอาดปริมาณ 120 มิลลิลิตร หรือ ประมาณครึ่งแก้ว เพิ่มลดปริมาณน้ำทีผ่สมเพื่อปรับความเข้มข้นของรสชาติได้ตามชอบ เมื่อชงเสร็จแล้วแนะนำให้ดื่มทันที

18. วิธกีารเก็บรักษา บียอนด์ แอลจี้ แคลเซียม-ดี ให้ดีที่สุด ควรทาอย่างไร จำเป็นต้องเก็บในตู้เย็นหรือไม่

ตอบ เก็บในที่แห้งและเย็น และพ้นจากแสงแดด โดยไม่จำเป็นต้องเก็บในตู้เย็น เมื่อชงเสร็จแล้วแนะนำให้ดื่มทันที

19. ทำไมดื่ม บียอนด์ แอลจี้ แคลเซียม-ดี นอกจากรสชาติอร่อย หวานพอดี แล้วยังรู้สึกซ่า

ตอบ รู้สึกซ่าจากการละลายของแคลเซียม ด้วยสารไตรโซเดียม ซิเตรต ซึ่งเป็นเกลือของกรดมะนาวใช้ควบคุมความเป็นกรดใน ผลิตภัณฑ์ โดยสารนี้มีความปลอดภัย จึงไม่ต้องกังวล และสามารถรับประทานต่อเนื่องได้อย่างปลอดภัย

20. ทำไมบางครั้งจึงพบตะกอนหลังจากชง บียอนด์ แอลจี้ แคลเซียม-ดี

ตอบ ตะกอนทีเ่กิดขึ้น อาจเกิดจากส่วนผสมของแคลเซียมจากสาหร่ายทะเลสีแดง ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ สามารถดื่ม ได้อย่างปลอดภัย ไม่ต้องกังวลแต่อย่างใด

21. สามารถชง บียอนด์ แอลจี้ แคลเซียม-ดี ในน้ำร้อน ได้หรือไม่

ตอบ ไม่แนะนำให้ชงในน้ำร้อน ถึงแม้ว่าจะไม่สง่ผลเสียต่อคุณค่าของสารสาคัญ แต่อาจจะทำให้รสชาติและความซ่าของ ผลิตภัณฑ์เปลี่ยนไปได้

22. หากผสมบียอนด์ แอลจี้ แคลเซียม-ดี กับน้ำเย็น เติมน้ำแข็ง หรือเครือ่งดื่มร้อนเย็นจะสูญเสียคุณค่าหรือไม่

ตอบ หลังจากชงกับน้ำเย็นหรือน้ำธรรมดาแล้วเติมน้ำแข็งหรือผสมกับเครือ่งดื่มเย็นชนิดอื่นๆ ได้ ไม่ทำให้เสียคุณค่า แต่ไม่ แนะนำให้ผสมกับเครือ่งดื่มร้อนเพราะอาจทำให้รสชาติและความซ่าเปลี่ยนไป

23. รับประทาน บียอนด์ แอลจี้ แคลเซียม-ดี แบบผงโดยไม่ละลายน้ำก่อนได้หรือไม่

ตอบ ไม่แนะนำ เนื่องจากผลิตภัณฑ์มสีว่นผสมของชิโครี่ไฟเบอร์ในรูปผง การกินโดยไม่ละลายน้ำก่อนในปริมาณมากอาจทำให้ เกิดภาวะอุดตันของลำไส้ได้ จึงควรละลายผลิตภัณฑ์ก่อนรับประทานทุกครั้ง

24. คนที่กระดูกและฟันแข็งแรงดี ควรดื่ม บียอนด์ แอลจี้ แคลเซียม-ดี หรือไม่

ตอบ แม้คณุจะมีกระดูกและฟันที่แข็งแรง แต่หากไม่มั่นใจว่าได้รับแคลเซียมจากอาหารเพียงพอทุกวันหรือไม่ ก็ควรดื่ม บียอนด์ แอลจี้ แคลเซียม-ดี เพื่อเสริมแคลเซียมให้ร่างกายทุกวัน แนะนำดื่มวันละ 1-2 ซอง เป็นประจำทุกวัน

25. ชาวมุสลิม สามารถดื่ม บียอนด์ แอลจี้ แคลเซียม-ดี ได้หรือไม่

ตอบ บียอนด์ แอลจี้ แคลเซียม-ดี ได้รับการรับรองเครือ่งหมายฮาลาล จึงสามารถแนะนำให้ชาวมุสลิมได้

26. มียาประจำตัวทีกิ่นอยู่ สามารถกินร่วมกัน บียอนด์ แอลจี้ แคลเซียม-ดี ได้หรือไม่

ตอบ สามารถกินได้ เนื่องจาก บียอนด์ แอลจี้ แคลเซียม-ดี เป็นสารอาหารทีม่ใีนธรรมชาติ และไม่มีคำเตือนเรื่องปฏิกริยิากับยา ใด แต่หากมีความกังวลใจแนะนำให้ปรึกษาแพทย์ก่อนรับประทาน

27. สามารถดื่ม บียอนด์ แอลจี้ แคลเซียม-ดี เป็นประจำทุกวันอย่างต่อเนื่องได้หรือไม่ สะสมเป็นพิษหรือไม่

ตอบ ดื่มได้ตอ่เนื่องทุกวันตามต้องการ เพื่อเสริมสุขภาพกระดูกและฟันให้แข็งแรง โดยไม่สะสมให้เกิดความเป็นพิษ เนื่องจาก ร่างกายไม่สามารถสร้างแคลเซียมได้ จำเป็นต้องได้รับจากการกินในแต่ละวัน และด้วยส่วนประกอบของแคลเซียมจากสาหร่าย ทะเลสีแดง ซึ่งได้จากธรรมชาติ เป็นแคลเซียมทีป่ลอดภัย ควบคุมคุณภาพตั้งแต่กระบวนการผลิต ได้รับมาตรฐานรับรองทั่วโลก ได้แก่ GRAS, Kosher, Halal, Non-GMO, EU organic, ISO9001:2008, HACCP และ BRC จึงรับประทานต่อเนื่องได้อย่าง ปลอดภัย

28. สามารถดื่ม บียอนด์ แอลจี้ แคลเซียม-ดี เพื่อควบคุมน้ำหนักได้หรือไม่

ตอบ ผลิตภัณฑ์นี้ไม่ใช่อาหารสาหรับควบคุมน้ำหนัก แต่บางคนอาจดื่มแล้วน้ำหนักลดลงได้ เนื่องจากการขับถ่ายดีขึ้นจาก ส่วนผสมของชิโครี่ไฟเบอร์

29. ดื่ม บียอนด์ แอลจี้ แคลเซียม-ดี ติดต่อกันเป็นเวลานานๆ จะทำให้กระดูกงอกหรือไม่

ตอบ ยังไม่พบรายงานว่าการกินแคลเซียมติดต่อกันนานๆ จะทำให้กระดูกงอก จึงไม่ต้องกังวลและสามารถดื่ม บียอนด์ แอลจี้ แคลเซียม-ดี ติดต่อกันได้เป็นประจำทุกวัน ทั้งนีกระดู้กงอกพบได้บอ่ยที่ ข้อเข่า ข้อเท้า ข้อไหล่ เกิดจากความเสื่อมหรือการสึกหรอ ของกระดูกบริเวณนั้น เช่น ผูส้งูอายุ กระดูกเกิดการสึกหรอและเสื่อมลงไป และจากการที่ร่างกายไม่สามารถสร้างหรือทดแทน ส่วนที่สึกหรอนั้นได้ จึงมีหินปูนพอกตัวขึ้นเป็นก้อนแหลมโผล่ขึ้นมาเป็นกระดูกงอกนั่นเอง

30. ดื่ม บียอนด์ แอลจี้ แคลเซียม-ดี ติดต่อกันเป็นเวลานานๆ จะเป็นนิ่วในไตหรือไม่

ตอบ แคลเซียมจากสาหร่ายทะเลสีแดง ใน บียอนด์ แอลจี้ แคลเซียม-ดี เป็นแคลเซียมธรรมชาติจากพืช มีความปลอดภัย รวมถึง ไม่พบรายงานว่าการกินแคลเซียมในปริมาณทีเ่พียงพอต่อวัน และติดต่อกันนานๆ จะทำให้เป็นนิ่วในไต จึงไม่ต้องกังวลและ สามารถดื่ม บียอนด์ แอลจี้ แคลเซียม-ดี ติดต่อกันได้เป็นประจำทุกวัน

31. บียอนด์ แอลจี้ แคลเซียม-ดี สามารถกินควบคู่กับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอื่นๆ ได้หรือไม่

ตอบ สามารถกิน บียอนด์ แอลจี้ แคลเซียม-ดี ร่วมกับ “โอเมก 3 พลัส” และ “คอลลาเจน แมทริกซ์” เพื่อส่งเสริมสุขภาพกระดูก และข้อให้แข็งแรง, หรือกินร่วมกับ “มากิ พลัส” เพื่อเสริมสารต้านอนุมลูอิสระในร่างกาย เสริมสร้างสุขภาพองค์รวมให้แข็งแรง, กินร่วมกับ “ไลฟ์ เซนเชียล” เพื่อเสริมสร้างเซลล์ให้แข็งแรง เสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้ร่างกาย รวมถึงสามารถกินร่วมกับ“เพอร์เฟค เรเดียนซ์” เพื่อผิวสวยได้เช่นกัน

32. สามารถผสม บียอนด์ แอลจี้ แคลเซียม-ดี ร่วมกับ คอลลาเจน แมทริกซ์ หรือ มากิ พลัส ได้หรือไม่

ตอบ หลังจากชงกับน้ำเย็นหรือน้ำธรรมดาแล้ว สามารถผสมกับ “คอลลาเจน แมทริกซ์” หรือผสมกับ “มากิ พลัส” หรือผสมทั้งคู่ ได้ ตามต้องการ

33. สามารถดื่มผลิตภัณฑ์เสริมแคลเซียม ทั้งบียอนด์ แอลจี้ แคลเซียม-ดี และ บียอนด์ แคล-แม็ก พลัส ควบคู่กันไป ได้หรือไม่ มีวิธีรับประทานอย่างไร

ตอบ ควบคู่กันได้ โดยควรแบ่งมื้อ เช่น ดื่ม แอลจี้ แคลเซียม-ดี ช่วงเช้า และ กิน แคล-แม็ก พลัส ช่วงเย็น หรือสลับช่วงเวลากันได้ หรือจะเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ เช่น ต้องการกินแบบเม็ด สามารถกิน แคล-แม็ก พลัส อย่างเดียวได้ หรือ ต้องการดื่มแบบชง ได้รสอร่อยของน้ำส้ม พร้อมใยอาหารช่วยให้ระบบขับถ่ายดีขึ้น สามารถดื่ม แอลจี้ แคลเซียม-ดี อย่างเดียวได้เช่นกัน

34. ถ้ากินแคลเซียมจากอาหารในแต่ละวันเพียงพอแล้ว จะได้ประโยชน์อะไรจากการดื่ม บียอนด์ แอลจี้ แคลเซียม-ดี

ตอบ เพื่อให้ได้รับแคลเซียมเพียงพอต่อวัน ต้องกินแคลเซียมจากอาหารในปริมาณมาก เนื่องจากร่างกายแต่ละคนอาจย่อยและ ดูดซึมแคลเซียมจากอาหารได้มากน้อยแตกต่ำงกัน การดื่ม บียอนด์ แอลจี้ แคลเซียม-ดี จึงเป็นทางเลือกที่ดีสะดวก ช่วยให้มั่นใจ ว่าร่างกายได้แคลเซียมทุกครั้งที่ดื่ม และยังให้แมกนีเซียม แร่ธาตุอื่นๆ อีก 72 ชนิด สูตรผสาน วิตามินดี3 และ ชิโครี่ไฟเบอร์ ยัง ช่วยปรับสภาพทางเดินอาหารและเสริมการดูดซึมแคลเซียมให้นานขึ้นและมากขึ้น พร้อมเพิ่มการดูดซึมแคลเซียมจากมื้ออาหาร และช่วยให้การขับถ่ายดีขึ้นอีกด้วย

35. ดื่มนมแคลเซียมสูงเป็นประจำ ได้แคลเซียมเพียงพอต่อวันอยู่แล้ว ยังสามารถดื่ม บียอนด์ แอลจี้ แคลเซียม-ดี ได้ อีกหรือไม่

ตอบ การดื่มนมแคลเซียมสูงเป็นสิ่งทีด่ีและมีประโยชน์ แต่ร่างกายสามารถดูดซึมแคลเซียมจากนมได้ประมาณ 32% เท่านั้น และยังจำเป็นต้องมีวิตามินดี และแร่ธาตุทจ่ีาเป็นอื่นๆ ในการช่วยดูดซึมแคลเซียมอีกด้วย เพื่อให้มั่นใจว่าร่างกายได้รับแคลเซียม เพียงพอต่อวัน แนะนำเสริมแคลเซียม จาก บียอนด์ แอลจี้ แคลเซียม-ดี วันละ 1 ซอง เพราะผลิตภัณฑ์ไม่เพียงแต่ให้แคลเซียม แต่ ยังให้แมกนีเซียมและแร่ธาตุอื่นๆ อีก 72 ชนิด พร้อมผสาน วิตามินดี3 และ ชิโครี่ไฟเบอร์ ช่วยปรับสภาพทางเดินอาหารและเสริม การดูดซึมแคลเซียมให้นานขึ้นและมากขึ้น พร้อมเพิ่มการดูดซึมแคลเซียมจากมื้ออาหาร และยังช่วยให้การขับถ่ายดีขึ้นอีกด้วย

36. สามารถดื่ม บียอนด์ แอลจี้ แคลเซียม-ดี ร่วมกับ นม หรือ น้ำผลไม้อื่นๆ ได้หรือไม่ จะลดการดูดซึมของ สารอาหารหรือไม่

ตอบ บียอนด์ แอลจี้ แคลเซียม-ดี เป็นสารอาหารทีม่ใีนธรรมชาติ และอยูในรูปทีพ่ร้อมดูดซึม จึงสามารถกินร่วมกับอาหารต่ำงๆ ได้ โดยไม่สง่ผลต่อการดูดซึม

37. เป็นคนแพ้นม จะสามารถดื่ม บียอนด์ แอลจี้ แคลเซียม-ดี ได้หรือไม่

ตอบ สามารถดื่ม บียอนด์ แอลจี้ แคลเซียม-ดี ได้ เนื่องจากไม่ได้มสีว่นผสมของนม ผลิตภัณฑ์น้ีจึงเป็นอีกทางเลือกเพื่อให้ผู้ที่แพ้ นมได้รับแคลเซียมอย่างเหมาะสม

38. หลังดื่ม บียอนด์ แอลจี้ แคลเซียม-ดี แล้ว พบว่าแก้วมีคราบสีส้มหลังตั้งทิ้งไว้ เกิดจากอะไร อันตรายหรือไม่

ตอบ เกิดจาก เบต้าแคโรทีน ซึ่งเป็นสีส้มที่พบในธรรมชาติ ใส่เพื่อเพิ่มสีสันให้น่ารับประทาน จึงไม่ต้องกังวลและไม่เป็นอันตราย ต่อร่างกาย

39. หลังดื่ม บียอนด์ แอลจี้ แคลเซียม-ดี แล้ว พบว่ามีคราบคล้ายวุ้นติดอยูข่อบแก้ว เกิดจากอะไร อันตรายหรือไม่

ตอบ เกิดจาก ไฟเบอร์ที่ละลายน้ำได้ ซึ่งโดยปกติแล้ว เมื่อทิ้งไว้ซักครู่หนึ่งอาจเกิดเป็นคราบคล้ายวุ้นติดขอบแก้วได้ จึงไม่ต้อง กังวลและไม่เป็นอันตรายต่อร่างกาย อย่างไรก็ตาม หลังจากชงผลิตภัณฑ์แล้ว แนะนำให้ดื่มทันที

III. ผลลัพธ์สขุภาพ

40. จะเริ่มเห็นผลลัพธ์สง่เสริมสุขภาพเมื่อดื่ม บียอนด์ แอลจี้ แคลเซียม-ดี ต่อเนื่องนานเท่าใด

ตอบ การรับประทานแคลเซียมเสริมเป็นการส่งเสริมสุขภาพกระดูกในระยะยาว ไม่ได้เป็นการบาบัดอาการ หรือรักษาโรค แต่เพื่อ ป้องกันความเสี่ยงต่อการขาดแคลเซียมจนอาจเกิดภาวะกระดูกพรุน จึงควรเริ่มดื่ม บียอนด์ แอลจี้ แคลเซียม-ดี อย่างต่อเนื่อง เป็นประจำทุกวัน เพื่อให้ผลลัพธ์สขุภาพกระดูกในระยะยาว ทั้งนี้มีงานวิจัยในผู้ที่ข้อเสื่อมพบว่าอาการปวดลดลงได้ อย่างไรก็ ตามระยะเวลาอาจขึ้นอยูก่บัสภาวะของแต่ละบุคคลและการรักษาทีถ่กูต้องควบคู่กันด้วย

41. ผลลัพธ์สขุภาพใดบ้าง ทีจ่ะเห็นการเปลี่ยนแปลงเมื่อดื่ม บียอนด์ แอลจี้ แคลเซียม-ดี อย่างต่อเนื่อง

ตอบ การทดสอบในอาสาสมัครสุขภาพดีเพศหญิงและชายอายุ 30-70 ปี จำนวน 58 คน ดื่ม บียอนด์ แอลจี้ แคลเซียม-ดี วันละ 2 ซอง ต่อเนื่องเป็นเวลา 12 สัปดาห์ ยืนยันผลลัพธ์สขุภาพพบว่า สุขภาพโดยรวมดีขึ้น, กระดูกและข้อต่อแข็งแรงเพิ่มขึ้น, การ เคลื่อนไหวสะดวก คล่องตัวมากขึ้น, อาการปวดตามข้อ ปวดกระดูกลดลง, ร่างกายสดชื่น กระปรี้กระเปร่าขึ้น และ ขับถ่ายเป็น เวลามากขึ้น

42. ทำไมดื่ม บียอนด์ แอลจี้ แคลเซียม-ดี แล้วรู้สึกขับถ่ายดีขึ้นอย่างชัดเจน

ตอบ เนื่องจากในสูตรผลิตภัณฑ์ มีส่วนผสมของ ชิโครี่ไฟเบอร์ มีอนิลูนิและฟรุคโตโอลิโกฟรุคโตส ซึ่งเป็นใยอาหารละลายน้ำได้ และเป็นพรีไบโอติก คือ เป็นอาหารของจุลนิทรีย์สขุภาพในลำไส้ใหญ่ จึงช่วยลดอาการท้องผูก ทำให้การขับถ่ายดีขึ้น

43. ทำไมบางคนดื่ม บียอนด์ แอลจี้ แคลเซียม-ดี แล้วรู้สึกแน่นท้อง ท้องอืด มีลมในท้อง ในขณะที่บางคนไม่เป็น

ตอบ บางคนที่มีแบคทีเรียชนิดดีนอ้ยในลำไส้ใหญ่ หรือมักมีปัญหาด้านระบบทางเดินอาหาร อาจพบอาการแน่นท้อง ท้องอืด มี ลมในท้องได้ ซึ่งอาการเหล่านี้จะค่อยๆ หายไปใน 1-2 สัปดาห์หลังดื่มต่อเนื่อง รวมถึงการขับถ่ายจะดีขึ้นอีกด้วย

44. ทำไมบางคนดื่ม บียอนด์ แอลจี้ แคลเซียม-ดี แล้วรู้สึกท้องผูก ในขณะที่บางคนไม่เป็น

ตอบ อาจดื่มน้ำในแต่ละวันน้อยเกินไป เนื่องจากสูตรผลิตภัณฑ์มีชิโครีไ่ฟเบอร์ ซึ่งเป็นใยอาหารละลายน้ำได้ ช่วยในการขับถ่าย จึงแนะนำให้ดื่มน้ำมากขึ้นก็จะทำให้การขับถ่ายง่ายขึ้นได้

45. ทำไมดื่ม บียอนด์ แอลจี้ แคลเซียม-ดี รู้สึกนอนหลับสนิท และตืน่ขึ้นอย่างสดชื่น กระปรี้กระเปร่า

ตอบ ด้วยสูตรผลิตภัณฑ์มีชิโครีไ่ฟเบอร์ ช่วยปรับสภาพทางเดินอาหารและการขับถ่ายให้ดีขึ้น และส่งเสริมจุลนิทรียส์ขุภาพใน ลำไส้ จึงอาจส่งผลให้ร่างกายได้รับสารอาหารเต็มที่ นอนหลับสนิท และตืน่ขึ้นอย่างสดชื่น กระปรี้กระเปร่า


***เอกสารเพื่อการภายในเท่านั้น ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไม่สามารถป้องกันหรือรักษาโรคได้***


 

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram