Fact Sheet & Frequently Asked Questions: aviance Collagen Matrix สูตรใหม่

ความรู้ผลิตภัณฑ์และคำถามที่พบบ่อย อาวียองซ์ คอลลาเจน แมทริกซ์ 

บทนา:

คอลลาเจน เป็นโปรตีนซึ่งเกิดขึ้นจากการเรียงตัวของกรดอะมิโนเป็นสายยาว พบมากที่สุดถึง 1 ใน 3 ส่วนของร่างกาย มีราก ศัพท์มาจากภาษากรีก Kolla แปลว่า กาว คอลลาเจนจึงเปรียบเสมือน กาวแห่งชีวิต ทำหน้าที่เชื่อมต่อเซลล์และเนื้อเยื่อใน ร่างกาย พบมากที่สุดกว่า 70% ในผิวหนัง และ พบเกือบ 30% ในข้อต่อ กระดูกและกระดูกอ่อน ทั้งยังมีในผนังหลอดเลือด กล้ามเนื้อ และ เลนส์ตาอีกด้วย คอลลาเจนในร่างกายมีมากกว่า 20 ชนิด ขึ้นอยู่กับชนิดของกรดอะมิโนที่เป็นองค์ประกอบ ชนิดที่พบมากได้แก่ คอลลาเจนชนิดที่ 1 ซึ่งเป็นชนิดที่พบมากที่สุดในร่างกายพบที่ผิวหนัง, ข้อต่อ, กระดูก, เส้นเอ็น คอลลา เจนชนิดที่  2 พบที่กระดูกอ่อน และ คอลลาเจนชนิดที่3  พบที่ ผิวหนัง, ผนังหลอดเลือด, อวัยวะภายใน

คอลลาเจน...โปรตีนแห่งผิวอ่อนเยาว์: ผิวหนังแบ่งย่อยได้เป็น 3 ชั้น โดยชั้นทีเ่ปรียบเสมือนโครงสร้างหลักของผิวคือ ผิว ชั้นหนังแท้ (Dermis) ซึ่งอยู่ถัดลงไปใต้ผิวทีเ่รามองเห็น ภายในผิวชั้นหนังแท้นอกจากจะมีเส้นเลือด เส้นประสาทแล้ว ยังมี โปรตีนสาคัญ คือ คอลลาเจน (Collagen) ซึ่งถูกสร้างจากเซลล์ไฟโบรบลาสท์ ในชั้นผิวหนังแท้ ทำให้ผิวคงความสมบูรณ์ แลดู อ่อนเยาว์ และเป็นโครงสร้างหลักที่ช่วยพยุงองค์ประกอบอื่นในชั้นผิวไว้ ไม่ว่าจะเป็นเส้นใยอิลาสติน ซึ่งมีหน้าที่เพิ่มความ ยืดหยุ่นให้ผิว และ ไฮยาลูโรนิค แอซิด ซึ่งมีหน้าที่กักเก็บน้าให้ความนุ่มชุ่มชื่นแก่ชน้ัผิว ช่วยให้ผิวซ่อมแซมตัวเองได้ดี

เมื่อผิวขาดคอลลาเจน ก็จะทำให้องค์ประกอบอื่นในผิว ได้แก่ อิลาสติน และ ไฮยาลูโรนิค แอซิด ไม่สามารถยึดเกาะอยู่ได้ จึงถูกย่อยสลาย และส่งผลให้โครงสร้างของเนื้อเยื่อผิวโดยรวมทรุดตัวเสื่อมสภาพไปด้วย เกิดปัญหาตามมามากมาย เช่น ผิว แห้งกร้าน เหี่ยวย่น มีหิ้วรอย หย่อนคล้อย ขาดความกระชับ ความ ยืดหยุ่น และ ผิวไม่เนียนเรียบ เป็นต้น ซึ่งสาเหตุหลักเกิดจากอายุ ที่เพิ่มขึ้น คอลลาเจน_Collagen_0โดยพบว่า หลังอายุ 20 ปี คอลลาเจนในร่างกายจะเริ่ม ลดลงตามธรรมชาติทุกๆ ปี ถึงปีละ 1.5% และลดลงมากขึ้นหาก มีพฤติกรรมทาร้ายผิวต่างๆ เช่น การได้รับรังสี UV จากแสงแดด มากเกินไป, การกินอาหารทีท่าลายคอลลาเจน เช่น น้ำตาล, ดื่ม แอลกอฮอล์, สูบบุหรี่ และ เครียดสะสม เป็นต้น ดังนั้นการกิน อาหารเสริมเพื่อเติมคอลลาเจนให้ผิวจากภายใน จึงเป็นวิธี หนึ่งที่ช่วยคืนความแข็งแรงสมบูรณ์ของผิวได้อย่างตรงจุด

คอลลาเจน ยังมีประโยชน์กับสุขภาพด้านอื่นๆ โดยเฉพาะในผู้ที่มีปัญหากระดูกบาง กระดูกพรุน และข้อเสื่อมอีกด้วย

คอลลาเจน...โปรตีนสาคัญในกระดูกและข้อ: นอกจากกระดูกจะมีแคลเซียมเป็นองค์ประกอบหลักแล้ว ยังมีคอลลาเจน ทำหน้าที่ยึดผสานให้แคลเซียมสามารถเกาะเป็นโครงสร้างที่แข็งแรงในเนื้อกระดูก เมื่อร่างกายเริ่มสูญเสียคอลลาเจน การ สูญเสียแคลเซียมก็เพิ่มมากขึ้นไปด้วย คอลลาเจนยังเป็นโปรตีนสาคัญในกระดูกอ่อนของข้อ พบมากถึง 70-95% ซึ่งเมื่ออายุ มากขึ้น ส่งผลให้สร้างคอลลาเจนได้น้อยลง และการใช้งานของข้อที่หนักเกินไป ทำให้ข้อถูกทาลาย เกิดข้อเสื่อม ดังนั้นการ เติมคอลลาเจนให้กระดูกและข้อ จึงช่วยลดความเสี่ยงกระดูกพรุนและข้อเสื่อมได้


อาวียองซ์ คอลลาเจน แมทริกซ์ (aviance Collagen Matrix) สูตร Fast Absorption คอลลาเจน_Collagen_2คือ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อ ดูแลผิว กระดูกและข้อ ผสาน 2 คอลลาเจนบริสทุธิ์ 100% คือ “ไฮโดรไลซ์คอลลาเจนจากปลา” และ “ไฮโดรไลซ์ คอลลาเจน ไดเปปไทด์” โมเลกุลเล็ก ดูดซึมเร็ว และมากกว่าถึง 55 เท่า 1 (เมื่อเทียบกับ คอลลาเจน ไตรเปปไทด์แบบเดิม) ครั้งแรกกับนวัตกรรม “ทาร์เกตติ้ง-ไดเปปไทด์ (Targeting-Dipeptide)” เอกสิทธิ์เฉพาะอาวียองซ์ ภายใต้ปรัชญาการคิดค้นซึ่งผสานวิทยาศาสตร์ (Science) และ ธรรมชาติ (Nature) เพื่อการรังสรรค์นวัตกรรมความงาม (Innovation)คอลลาเจน_Collagen_1

•ในรูปแบบซองแบบพกพา

•ไม่เติมไขมัน น้ำตาล ไม่แต่งสี รส ไม่ใส่วัตถุกันเสีย ไม่ผ่านการตัดแต่งทางพันธุกรรม และไม่มีกลิ่นคาวปลา


นวัตกรรม “ทาร์เกตติ้ง-ไดเปปไทด์ (Targeting-Dipeptide)” คืออะไร

คือ นวัตกรรมที่พัฒนาคอลลาเจนเปปไทด์ให้อยู่ในรูปแบบ “ไดเปปไทด์” ซึ่งสามารถเข้าทำงานตรงจุดที่เซลล์ผิว ซึ่งมีหน้าที่ สร้างคอลลาเจนและอิลาสตินโดยตรง และยังเสริมสร้างไฮยาลูโรนิค แอซิด ที่ให้เติมความชุ่มชื่นอีกด้วย

ส่วนประกอบหลักและประโยชน์

ใน 1 กล่อง บรรจุ 15 ซอง แบบพกพา โดย 1 ซอง บรรจุปริมาณ 6 กรัม หรือเท่ากับ 6,000 มิลลิกรัม ผสาน 2 คอลลาเจน บริสทุธิ์ 100% ประกอบด้วย

1. ไฮโดรไลซ์คอลลาเจนจากปลา (Fish Hydrolyzed Collagen) 5,400 มิลลิกรัม:คอลลาเจน_Collagen_3

คอลลาเจนสกัดจากปลา จากประเทศฝรั่งเศส คัดสรรเฉพาะสายพันธุ์ ทั้งปลาทะเลและปลาน้ำจืดที่ให้คอลลาเจนคุณภาพสูง จากฟาร์มปลา ที่มีกรรมวิธีการเลี้ยงผ่านมาตรฐานของยุโรป (Health Veterinarian & European Union) และย่อยลดขนาด (Hydrolyzed) ให้เล็กลงเป็น คอลลาเจนเปปไทด์ โมเลกุลเล็ก 2,000 ดาลตัน

ด้วยคุณสมบัติของไฮโดรไลซ์คอลลาเจนจากปลา ที่มีองค์ประกอบของเปปไทด์ และ กรดอะมิโนหลากหลายชนิดทีจ่าเป็นต่อ การสร้างคอลลาเจน โดยมีกรดอะมิโน 3 ชนิดคือ ไกลซีน โพรลีนและ ไฮดรอกซีโพรลีน ในปริมาณมาก ซึ่งมีองค์ประกอบ เหมือนคอลลาเจนชนิดที่ 1 ที่พบในผิว กระดูกและข้อ และด้วยโมเลกุลเล็กเพียง 2,000 ดาลตัน จึงสามารถละลาย และดูด ซึมนำไปใช้ง่ายกว่า เมื่อเทียบกับคอลลาเจนในอาหารซึ่งมีโมเลกุลใหญ่ถึง 300,000 ดาลตัน

ตัวอย่างผลงานวิจัย ไฮโดรไลซ์คอลลาเจนจากปลา

- สามารถเพิ่มความหนาแน่นของคอลลาเจนในชั้นผิวได้ (ทดลองโดยเติม คอลลาเจนเปปไทด์ ลงในอาหารเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อผิวหนัง)

- สามารถเพิ่มจานวนเซลล์สร้างกระดูก ช่วยเสริมสร้างเนื้อเยื่อกระดูกได้ (ทดลองโดยเติม คอลลาเจนเปปไทด์ ลงในอาหารเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกระดูก)

- สามารถส่งเสริมสุขภาพข้อได้ โดยสามารถลดอาการปวดข้อได้ตั้งแต่ 3 เดือนแรก และพบว่า อาการปวดข้อลดลง 36% ข้อ ฝืดติดขัดลดลง 45% ใน 6 เดือน (รับประทานไฮโดรไลซ์คอลลาเจนจากปลา 8 กรัม ต่อเนื่องเป็นเวลา 6 เดือน)

วัตถุดิบ ไฮโดรไลซ์คอลลาเจนจากปลา การันตีด้วย 2 รางวัลจาก ฟรอสท์ แอนด์ ซุลลิแวน (FROST & SULLIVAN) ได้แก่ รางวัลที่มอบให้ผู้ประกอบการที่มีประสิทธิภาพสูง “Excellence in Growth” ปี 2009 และ ผลิตภัณฑ์คอลลาเจนเปปไทด์ระดับโลก “Global Collagen Peptides Product Line Strategy Award” ปี 2013 พร้อมทั้งได้รับการรับรองมาตรฐานระดับสากล ได้แก่
คอลลาเจน_Collagen_4

- มาตรฐานการบริหารงานคุณภาพ ยืนยันคุณภาพและความปลอดภัยสูงสุด ISO 9001 และ HACCP

- มาตรฐานสารอาหารถูกสุขลักษณะ (European regulations on food hygiene)คอลลาเจน_Collagen_5

- มาตรฐานสารอาหารที่มีความปลอดภัยจากอเมริกา FCC และ GRAS

- มาตรฐานโคเชอร์ รับรองว่า ชาวยิวสามารถรับประทานได้ (Kosher)

- มาตรฐานฮาลาล รับรองว่า ชาวมุสลิมสามารถรับประทานได้ (Halal)

2. ไฮโดรไลซ์ คอลลาเจน ไดเปปไทด์ (Hydrolyzed Collagen Dipeptide) 600 มิลลิกรัม:คอลลาเจน_Collagen_6

เปปไทด์สายสั้นของคอลลาเจนสกัดจากปลา จากประเทศญีปุ่น คัดสรร เฉพาะคู่กรดอะมิโน 2 ชนิดเรียงต่อกันเป็น “ไดเปปไทด์ (Dipeptide)” คือ โพรลีน-ไฮดรอกซีโพรลีน และ ไฮดรอกซีโพรลีน-ไกลซีน เพราะประกอบด้วย กรดอะมิโนเพียง 2 ตัว จึงมีโมเลกุลเล็กกว่า เพียง 200 ดาลตัน ดูดซึมเร็ว และมากกว่าถึง 55 เท่า 1 (เมื่อเทียบกับคอลลาเจน ไตรเปปไทด์แบบเดิม ใน 7 ชั่วโมงแรกของการดูดซึม) และสามารถดูดซึมเข้าสุ่กระแสเลือดได้ตั้งแต่ 30 นาทีหลังรับประทาน 1 และดูดซึมเข้าสู่ผิวหนัง, กระดูก, กระดูกอ่อนข้อต่อได้

คอลลาเจน_Collagen_7คอลลาเจน ไดเปปไทด์ ทำงานด้วยกลไกเหนือกว่าแค่เติมคอลลาเจนให้ผิว ด้วยนวัตกรรม Targeting-Dipeptide สู่ผลลัพธ์

1) เข้าทำงานตรงจุดในระดับเซลล์ โดยกระตุ้นเซลล์ไฟโบรบลาสท์ ซึ่งทำหน้าที่สร้างคอลลาเจนและอิลาสติน คืนความตึง กระชับเรียบเนียนสู่ผิวอ่อนเยาว์

2) เข้าทำงานลึกถึงระดับยีน โดยเพิ่มการทำงานของยีน HAS2 mRNA ช่วยเสริมสร้างไฮยาลูโรนิค แอซิด ที่ช่วยเติมความชุ่มชื่นให้ผิว และเพิ่มน้ำไขข้อในข้อต่อ

ตัวอย่างความก้าวหน้าทางงานวิจัย ไฮโดรไลซ์ คอลลาเจน ไดเปปไทด์

- เพิ่มความชุ่มชื่น และความเนียนเรียบของผิว (รับประทานไฮโดรไลซ์ คอลลาเจน ไดเปปไทด์ 5 กรัม ต่อเนื่องเป็นเวลา 4 สัปดาห์)

- เพิ่มความยืดหยุ่นของผิว (รับประทานไฮโดรไลซ์ คอลลาเจน ไดเปปไทด์ 2.5 กรัม ต่อเนื่องเป็นเวลา 8 สัปดาห์)

- ลดความหมองคล้าจากรังสียูวีจากแสงแดด และป้องกันผิวไหม้จากแสงแดด (รับประทานไฮโดรไลซ์ คอลลาเจน ไดเปปไทด์ 5 กรัม ต่อเนื่องเป็นเวลา 4 สัปดาห์)

- ลดเลือนรอยแผลเป็น (รับประทานไฮโดรไลซ์ คอลลาเจน ไดเปปไทด์ 10 กรัม ต่อเนื่องเป็นเวลา 8 สัปดาห์)

- ลดความเสี่ยงกระดูกพรุน (ทดลองในหนูทดลอง เป็นเวลา 3 สัปดาห์)

- ลดความเสื่อมกระดูกข้อต่อ อาการปวดเข่าดีขึ้น (รับประทานไฮโดรไลซ์ คอลลาเจน ไดเปปไทด์ 10 กรัม อย่างต่อเนื่อง อาการดีขึ้นภายใน 45 วัน)

วัตถุดิบ ไฮโดรไลซ์ คอลลาเจน ไดเปปไทด์ ได้รับการรับรองมาตรฐานระดับสากล ได้แก่

- มาตรฐานบริหารงานคุณภาพ ยืนยันคุณภาพและความปลอดภัยสูงสุด ISO 9001

- มาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001

- มาตรฐานความปลอดภัยของอาหาร FSSC 22000

- มาตรฐานโคเชอร์ รับรองว่า ชาวยิวสามารถรับประทานได้ (Kosher)

- มาตรฐานฮาลาล รับรองว่า ชาวมุสลิมสามารถรับประทานได้ (Halal)


คำแนะนำวิธีรับประทานคอลลาเจน_Collagen_8

ละลายผลิตภัณฑ์ 1 ซอง (6 กรัม) ลงในเครื่องดื่มปริมาณ 100-120 มิลลิลติร โดยสามารถเพิ่มหรือลด ปริมาณเครื่องดื่มที่ละลายได้ตามชอบ หรือผสมในอาหารที่ต้องการ แนะนำรับประทานทันทีหลังจาก ละลายหรือผสมแล้ว ควรรับประทานทุกวันอย่างต่อเนื่องเพื่อผลลัพธ์ทช่ีดัเจนคอลลาเจน_Collagen_9

คอลลาเจน_Collagen_11เพื่อผิวสวยสมบูรณ์แบบ แลดูอ่อนเยาว์ ครบทั้งภายในและ ภายนอก (Complete In & Out Ultimate Beauty) แนะนำ ชุด aviance Collagen Matrix In & Out Collectionคอลลาเจน_Collagen_10 ด้วย การเติมคอลลาเจนอย่างครบถ้วน จากการรับประทาน อาวียองซ์ คอลลาเจน แมทริกซ์ ที่ส่งตรงสารอาหารสาคัญสู่ผิวชั้นใน ร่วมกับการทาบารุงผิวชั้นนอกด้วย คอลลาเจน แมทริกซ์ แอดวานซ์ เฟิรม์มิ่ง แอนด์ ไลน์ รีแพร์ร่ิง เซรั่ม เป็นประจำทุกวัน


สรุปจุดเด่นของอาวียองซ์ คอลลาเจน แมทริกซ์

- สูตรใหม่ Fast Absorption

- ผสาน 2 คอลลาเจนบริสทุธิ์ 100% ไฮโดรไลซ์คอลลาเจนจากปลา และ ส่วนผสมใหม่ ไฮโดรไลซ์ คอลลาเจน ไดเปปไทด์

- โมเลกุลเล็ก ดูดซึมเร็ว และมากกว่า ถึง 55 เท่า 1 (เมื่อเทียบกับ คอลลาเจน ไตรเปปไทด์ แบบเดิม)

- นวัตกรรม Targeting-Dipeptide: เข้าทำงานอย่างตรงจุดที่เซลล์ไฟโบรบลาสท์คอลลาเจน_Collagen_12

- มีส่วนช่วยในการสร้างคอลลาเจน อิลาสติน และไฮยาลูโรนิค แอซิด

- ดูแลครบทั้ง ผิว กระดูกและข้อ

- รูปแบบซองพกพา ไม่เติมไขมัน น้ำตาล ไม่แต่งสี รส ไม่ใส่วัตถุกันเสีย ไม่ผ่านการตัดแต่งทาง พันธุกรรม และไม่มีกลิ่นคาวปลา

คำอธิบายเพิ่มเติม

• กรดอะมิโน (Amino acid) คือ หน่วยที่เล็กที่สุดของโปรตีน ซึ่งเป็นหน่วยโครงสร้างพื้นฐานของโปรตีน

• เปปไทด์ (Peptide) คือ โมเลกุลที่เกิดจากกรดอะมิโนหลายตัวมาเชื่อมต่อกันเป็นสายยาว เป็นหน่วยย่อยของโปรตีน

• ไดเปปไทด์ (Dipeptide) คือ เปปไทด์สายสั้น ที่ประกอบด้วยกรดอะมิโน 2 ตัวเชื่อมต่อกัน

• ไตรเปปไทด์ (Tripeptide) คือ เปปไทด์สายสั้น ที่ประกอบด้วยกรดอะมิโน 3 ตัวเชื่อมต่อกัน

• ไฮโดรไลซ์คอลลาเจน (Hydrolyzed Collagen) คือ คอลลาเจนทีผ่านกระบวนการลดขนาดโมเลกุล ให้เล็กลงด้วย เอนไซม์ ซึ่งช่วยตัดสายโมเลกุลของโปรตีนคอลลาเจนให้สน้ัลง ในน้ำที่อุณหภูมิสูง

• ดาลตัน (Dalton) คือ หน่วยน้าหนักโมเลกุลของสาร

References

1. การดูดซึม ไดเปปไทด์ “โพรลีน-ไฮดรอกซีโพรลีน” ในคน โดย Ichikawa S. (2010). International Journal of Food Sciences and Nutrition, 1-9.

2. อ้างอิงข้อมูลจาก Rousselot, France

3. การดูดซึม ไดเปปไทด์ “โพรลีน-ไฮดรอกซีโพรลีน” ในหนูทดลอง โดย Kawaguchi T. (2012). Biol Pharm Bull, 422-427.

4. Ohara H. (2010). Journal of Dermatology, 330-338.

5. Nakatani S. (2009). Osteoarthitis and Cartilage, 1620-1627

6. อ้างอิงข้อมูลจาก Nitta Gelatin Inc.


คำถามที่พบบ่อย

I. สูตร ส่วนผสม

1. อาวียองซ์ คอลลาเจน แมทริกซ์ โดดเด่นกว่าผลิตภัณฑ์คอลลาเจนอื่นในท้องตลาดอย่างไร

ตอบ อาวียองซ์ คอลลาเจน แมทริกซ์ เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อดูแลผิว กระดูกและข้อ ผสาน 2 คอลลาเจนบริสทุธิ์ 100% คือ ไฮโดรไลซ์คอลลาเจนจากปลา จากฝรั่งเศส และ ไฮโดรไลซ์ คอลลาเจน ไดเปปไทด์ จากญีปุ่น ในรูปแบบซอง พกพาง่าย โดดเด่นด้วย

- สูตรใหม่ Fast Absorption เสริมประสิทธิภาพของ “ไฮโดรไลซ์คอลลาเจนจากปลา” ด้วยส่วนผสมใหม่จาก “คอลลา เจน ไดเปปไทด์” มีโมเลกุลเล็กกว่า เพียง 200 ดาลตัน จึงดูดซึมได้เร็ว และ มากกว่า คอลลาเจน ไตรเปปไทด์ในสูตรเดิม ถึง 55 เท่า

- นวัตกรรม “ทาร์เกตติ้ง-ไดเปปไทด์ (Targeting-Dipeptide)”: เข้าทำงานอย่างตรงจุด โดยกระตุ้นเซลล์ไฟโบรบลาสท์ ซึ่งทำหน้าที่สร้างคอลลาเจนและอิลาสติน และกระตุ้นการสร้างไฮยาลูโรนิค แอซิด

- ไม่เติมไขมัน น้ำตาล ไม่แต่งสี รส ไม่ใส่วัตถุกันเสีย ไม่ผ่านการตัดแต่งทางพันธุกรรม และ ไม่มีกลิ่นคาวปลา

2. อาวียองซ์ คอลลาเจน แมทริกซ์ 1 ซอง มีปริมาณคอลลาเจนเท่าไหร่

ตอบ 1 ซอง มีปริมาณคอลลาเจน 6 กรัม หรือเท่ากับ 6,000 มิลลิกรัม ประกอบด้วย ไฮโดรไลซ์คอลลาเจนจากปลา 5,400 มิลลิกรัม (คิดเป็น 90%) และ ไฮโดรไลซ์ คอลลาเจน ไดเปปไทด์ 600 มิลลิกรัม (คิดเป็น 10%)

3. นวัตกรรม Targeting-Dipeptide ใน อาวียองซ์ คอลลาเจน แมทริกซ์ คืออะไร และ ดีอย่างไร

ตอบ นวัตกรรม “Targeting-Dipeptide (ทาร์เกตติ้ง-ไดเปปไทด์)” เป็นการคิดค้นครั้งแรกในการพัฒนาคอลลาเจนเปปไทด์ ให้อยู่ในรูปแบบ “ไดเปปไทด์” จึงเหนือกว่าแค่การเติมคอลลาเจนให้ผิวแบบเดิม โดยคอลลาเจนเปปไทด์สามารถ

- เข้าทำงานตรงจุดในระดับเซลล์ โดยกระตุ้นเซลล์ไฟโบรบลาสท์ ซึ่งทำหน้าที่ในการสร้างคอลลาเจนและอิลาสติน โดยตรง เพื่อคืนความตึงกระชับเรียบเนียนสู่ผิวอ่อนเยาว์

- เข้าทำงานลึกถึงระดับยีน โดยเพิ่มการทำงานของยีน HAS2 mRNA ช่วยเสริมสร้างไฮยาลูโรนิค แอซิด ที่ช่วยเติม ความชุ่มชื่นให้ผิว และเพิ่มน้ำไขข้อในข้อต่อ

4. ทำไมจึงมีการเปลี่ยนส่วนผสม ใช้ ไฮโดรไลซ์ คอลลาเจน ไดเปปไทด์ ทดแทน คอลลาเจน ไตรเปปไทด์

ตอบ ด้วยการพัฒนาไม่หยุดยั้ง เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จึงเปลี่ยนใช้ “คอลลาเจน ไดเปปไทด์” ซึ่งมี โมเลกุลเล็กกว่า เพียง 200 ดาลตัน ดูดซึมได้เร็ว และ มากกว่าคอลลาเจน ไตรเปปไทด์ แบบเดิมถึง 55 เท่า ซึ่งความก้าวหน้า ทางงานวิจัยพบว่า คอลลาเจน ไดเปปไทด์ สามารถเพิ่มความชุ่มชื่น ความเนียนเรียบของผิว, เพิ่มความยืดหยุ่นของผิว, ลด ความหมองคล้าจากรังสียูวีจากแสงแดด และป้องกันผิวไหม้จากแสงแดด, ลดเลือนรอยแผลเป็น รวมถึงลดความเสี่ยงกระดูก พรุนและ ลดความเสื่อมกระดูกข้อต่อ บรรเทาอาการปวดเข่าได้

5. ทำไมในสูตรจึงไม่ใช้ ไฮโดรไลซ์ คอลลาเจน ไดเปปไทด์ ใหม่ทั้งหมด ทั้งทีม่ีโมเลกุลเล็กกว่า นำไปใช้ได้ทันที

ตอบ การสร้างคอลลาเจนในร่างกาย ยังต้องใช้กรดอะมิโนหลากหลายชนิดที่พบใน “ไฮโดรไลซ์คอลลาเจนจากปลา” ซึ่งมี โครงสร้างคล้ายคอลลาเจนชนิดที่ 1 ซึ่งพบมากในผิวหนัง กระดูกและข้อ ส่วนการเติม คอลลาเจน ไดเปปไทด์ จะช่วยส่งเสริม ประสิทธิภาพการสร้างคอลลาเจนโดยการกระตุ้นเซลล์สร้างคอลลาเจนอย่างตรงจุด ดังนั้นเพื่อเติมเต็มคอลลาเจนอย่าง สมบูรณ์แบบ อาวียองซ์ คอลลาเจน แมทริกซ์ จึงผสาน 2 คอลลาเจนบริสทุธิ์ ทั้งจาก ไฮโดรไลซ์คอลลาเจนจากปลา และ ไฮโดรไลซ์ คอลลาเจน ไดเปปไทด์

6. การสกัดคอลลาเจน ใน อาวียองซ์ คอลลาเจน แมทริกซ์ ต่างกับ คอลลาเจนบางยี่ห้อที่ใช้วิธีสีกัดเย็นอย่างไร

ตอบ กระบวนการสกัดคอลลาเจนบางยี้ห้อใช้วธิสีกัดเย็นเพื่อให้ได้คอลลาเจนสด แต่ต้องเก็บรักษาในอุณหภูมิต่ำเนื่องจาก ไม่ทนต่อความร้อน แต่ อาวียองซ์ คอลลาเจน แมทริกซ์ สกัดคอลลาเจนด้วย “กรรมวิธีไฮโดรไลซ์” ผ่านกระบวนการลด โมเลกุลให้เล็กลงด้วยเอนไซม์ในน้ำที่อณุหภูมิสูง เพื่อให้ได้คอลลาเจนบริสทุธิ์ โมเลกุลเล็ก ดูดซึมง่าย ร่างกายนำไปใช้ได้ทันที และสามารถนำไปผสมในเครื่องดื่มและอาหารได้ทั้งเย็นและร้อนโดยไม่สูญเสียคุณค่า

7. อาวียองซ์ คอลลาเจน แมทริกซ์ มีการเติมแต่งวัตถุปรุงแต่ง สี กลิ่น รส สารกันเสียหรือไม่

ตอบ อาวียองซ์ คอลลาเจน แมทริกซ์ เป็นคอลลาเจนบริสทุธิ์ 100% ไม่เติมไขมัน น้ำตาล สี กลิ่น หรือรสใดๆเพิ่มในผลิตภัณฑ์ และไม่ใส่วัตถุกันเสีย

8. อาวียองซ์ คอลลาเจน แมทริกซ์ ผลิตทีไ่หน และมีอายุกี่ปีนับจากวันผลิต

ตอบ ผลิตที่บริษทั ทีซไีอ (TCI) จากัด ประเทศไต้หวัน ซึ่งเป็นโรงงานทีไ่ด้รับการรับรองมาตรฐานการผลิตระดับโลก ผลิตภัณฑ์มอีายุการเก็บรักษา 3 ปีนบัจากวันผลิต


II. การรับประทาน

9. อาวียองซ์ คอลลาเจน แมทริกซ์ เหมาะกับใคร

ตอบ เหมาะกับผู้ที่ต้องการดูแลผิว เสริมคอลลาเจนจากภายในเพื่อให้ผิวแลดูอ่อนเยาว์ ชุ่มชื่น กระชับเนียนเรียบ และผู้ที่ต้องการดูแลกระดูกและข้อ เพื่อลดความเสี่ยงการเกิดกระดูกพรุนและข้อเสื่อมจากการขาดคอลลาเจน

10. รับประทาน อาวียองซ์ คอลลาเจน แมทริกซ์ ได้วันละกี่ซอง

ตอบ เพื่อดูแลผิว แนะนำรับประทานวันละ 1-2 ซอง และเพื่อดูแลกระดูกและข้อ แนะนำวันละ 2-3 ซอง สามารถรับประทาน เวลาใดก็ได้ เมื่อละลายหรือผสมแล้วแนะนำให้รับประทานทันที เพื่อประสิทธิภาพทีดีควรแบ่งรับประทานครั้งละ 1 ซอง

11. อาวียองซ์ คอลลาเจน แมทริกซ์ มีวธิกีารละลายหรือผสมอย่างไร ผลิตภัณฑ์ 1 ซองสามารถแบ่งรับประทาน เป็นครั้งๆ ได้หรือไม่

ตอบ ละลายผลิตภัณฑ์ครั้งละ 1 ซอง ในเครื่องดื่มปริมาณ 100-120 มิลลิลติร โดยสามารถเพิ่มหรือลดปริมาณเครื่องดื่มที่ ละลายได้ตามชอบ หรือผสมในอาหารตามต้องการ แนะนำรับประทานทันที

12. รับประทาน อาวียองซ์ คอลลาเจน แมทริกซ์ 2-3 ซอง ในครั้งเดียวได้หรือไม่

ตอบ รับประทานได้ แต่บางคน ร่างกายอาจมีความสามารถในการดูดซึมจากัด การแบ่งรับประทานครั้งละซอง จึงช่วยให้ ร่างกายสามารถดูดซึมนำไปใช้ได้ดกีว่า แต่หากต้องการจะรับประทาน 2-3 ซองในครั้งเดียวก็สามารถทำได้

13. รับประทาน อาวียองซ์ คอลลาเจน แมทริกซ์ มากกว่าปริมาณที่แนะนำได้หรือไม่

ตอบ ได้ สามารถเสริมคอลลาเจนให้กับร่างกายได้ตามต้องการ รวมกับอาหารที่คุณรับประทานทุกวัน แนะนำอย่างน้อยวัน ละ 1-2 ซอง เพื่อการดูแลผิวพื้นฐาน และ 2-3 ซอง เพื่อการดูแลกระดูกและข้อ

14. รับประทาน อาวียองซ์ คอลลาเจน แมทริกซ์ เป็นประจำทุกวันอย่างต่อเนื่องได้หรือไม่ สะสมเป็นพิษหรือไม่

ตอบ รับประทานได้ต่อเนื่องทุกวันตามต้องการ เพื่อเสริมคอลลาเจน โดยไม่สะสมให้เกิดความเป็นพิษ เนื่องจากเป็นโปรตีน หลักที่เป็นองค์ประกอบของร่างกาย และร่างกายจะสูญเสียคอลลาเจนตามธรรมชาติอยู่แล้ว จึงควรต้องได้รับจากการ รับประทานเพิ่มเข้าไป และด้วยการคัดสรรปลาคุณภาพ พร้อมผ่านกระบวนการผลิตทีไ่ด้มาตรฐานและได้รับการรับรอง ระดับสากล เช่น ISO9001, HACCP, FCC, GRAS เป็นต้น จึงรับประทานต่อเนื่องได้อย่างปลอดภัย

15. อาวียองซ์ คอลลาเจน แมทริกซ์ ให้พลังงานกีก่โิลแคลอรี่ รับประทานแล้วจะอ้วนหรือไม่

ตอบ 1 ซอง ปริมาณ 6 กรัม ให้พลังงานเพียงแค่ 24 กิโลแคลอรี่ และเป็นคอลลาเจนบริสทุธิ์100 ไม่เติมไขมันและน้ำตาล จึงไม่ต้องกังวลเรื่องความอ้วน อย่างไรก็ตามควรระมัดระวังเรื่องอาหารและเครื่องดื่มที่รับประทานควบคู่กับคอลลาเจน แมทริกซ์ ไม่ให้มีพลังงานสูงเกินความต้องการในแต่ละวัน

16. อายุเท่าไหร่ จึงเหมาะกับการเริ่มรับประทาน อาวียองซ์ คอลลาเจน แมทริกซ์

ตอบ แนะนำสาหรับผู้ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป เช่นเดียวกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารทั่วไปขององค์การอาหารและยาประเทศไทย

17. เด็ก สตรีมีครรภ์และให้นมบุตร สามารถรับประทาน อาวียองซ์ คอลลาเจน แมทริกซ์ ได้หรือไม่

ตอบ ไม่แนะนำ เช่นเดียวกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารทั่วไป แม้ว่าจะมีส่วนผสมที่ปลอดภัย ไม่มีผลเสียต่อร่างกาย แต่ยังไม่เคย มีรายงานวิจัยระยะยาวในคนกลุ่มนี้

18. การเก็บรักษา อาวียองซ์ คอลลาเจน แมทริกซ์ ให้ดทีส่ีดุ ควรทาอย่างไร จำเป็นต้องเก็บในตูเ้ย็นหรือไม่

ตอบ เก็บในที่แห้งและเย็น และพ้นจากแสงแดด โดยไม่จำเป็นต้องเก็บในตู้เย็น

19. สามารถรับประทาน อาวียองซ์ คอลลาเจน แมทริกซ์ แบบผงเลยโดยไม่ผสมกับอาหารหรือเครื่องดื่มได้ หรือไม่

ตอบ ไม่แนะนำ เพราะการรับประทานแบบผงโดยไม่ผสมกับเครื่องดื่มและอาหาร อาจรับประทานยากและอาจสาลักผงได้ การละลายในเครื่องดื่มหรือผสมอาหารก่อนจะช่วยให้รับประทานได้สะดวกกว่า

20. สามารถผสม อาวียองซ์ คอลลาเจน แมทริกซ์ กับอะไรได้บ้าง จะมีผลกระทบต่อรสเครื่องดื่มและอาหาร หรือไม่ และมีอาหารใดที่จะทำให้สูญเสียคุณค่าคอลลาเจนหรือไม่

ตอบ ด้วยคอลลาเจนบริสทุธิ์ 100% โมเลกุลเล็กพร้อมดูดซึม ไม่ใส่สารปรุงแต่งใดๆ ไม่เติมไขมัน และ น้ำตาล ไม่มีกลิ่นคาวปลา สามารถละลายในน้ำเปล่า หรือผสมกับเครื่องดื่มและอาหารได้ทุกชนิด ละลายได้ง่ายที่อุณหภูมิห้อง เครื่องดื่มหรืออาหารอุ่นๆ หรือ แม้แต่กระจายผสมในเครื่องดื่มเย็น โดยไม่กระทบรสอาหารและเครื่องดื่ม และไม่ทำให้สูญเสียคุณค่าของคอลลาเจนแต่อย่างใด ไม่แนะนำให้นำไปต้มพร้อมการปรุงอาหารที่ใช้ความร้อนสูงเกินไป

21. สามารถผสม อาวียองซ์ คอลลาเจน แมทริกซ์ ในเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ได้หรือไม่

ตอบ ไม่แนะนำ เพราะแอลกอฮอล์อาจทำให้คอลลาเจนตกตะกอน ทำให้เครื่องดื่มดูไม่น่ารับประทาน แอลกอฮอล์เป็นปัจจัยหนึ่งในการทาร้ายผิว และอาจขัดขวางการดูดซึมคอลลาเจนได้

22. สามารถผสม อาวียองซ์ คอลลาเจน แมทริกซ์ ในอาหารผัดแห้ง เช่น ข้าวสวย, ข้าวผัด, ผัดซีอิ้ว ได้หรือไม่

ตอบ ได้ เพื่อการละลายที่ดี แนะนำให้ผสมกับอาหารหรือเครื่องดื่มที่มีน้ำ แต่หากต้องการคลุกผสมกับอาหารที่แห้ง เช่น สปา เก็ตตี้ ข้าวผัด สลัด ก็ไม่ต้องกังวลว่าคอลลาเจนยังกระจายเป็นผงและยังไม่ละลาย เพราะเมื่อรับประทานแล้วก็จะสามารถ ละลายในน้ำย่อยของร่างกายได้โดยง่าย

23. ผสม อาวียองซ์ คอลลาเจน แมทริกซ์ กับเครื่องดื่มและอาหารร้อนจะทำให้สูญเสียคุณค่าหรือไม่

ตอบ ไม่สูญเสียคุณค่า เนื่องจากเป็นไฮโดรไลซ์ คอลลาเจน ซึ่งผ่านกระบวนการขนาดลดโมเลกุลให้เล็กลงด้วยเอนไซม์ในน้ำ ที่อณุหภูมิสูงเพื่อคงคุณค่าไว้ ดังนั้น อาวียองซ์ คอลลาเจน แมทริกซ์ ยังคงคุณค่าเต็มประสิทธิภาพแม้อยู่ในเครื่องดื่มและ อาหารทีม่อีณุหภูมิสูง แต่ทั้งนีไ้ม่แนะนำให้ผสมในอาหารที่กำลังปรุงโดยใช้ความร้อนสูงเกินไป

24. ทำไม อาวียองซ์ คอลลาเจน แมทริกซ์ ผสมกับเครื่องดื่มเย็นแล้วละลายช้า จับตัวเป็นก้อน

ตอบ โดยปกติคณุสมบัติของคอลลาเจนบริสทุธิ์ 100% จะละลายได้ดีที่อุณหภูมิห้องและอุณหภูมิที่สูงขึ้น คอลลาเจนอาจไม่ ละลายได้หมดในแก้วเครื่องดื่มเย็น แต่เมื่อรับประทานเข้าไปในร่างกายก็สามารถละลายโดยน้ำย่อยของร่างกายได้ หาก ต้องการละลายในเครื่องดื่มเย็น แนะนำว่าให้คอ่ยๆ โรยพร้อมกับคนให้เข้ากัน หรืออาจจะละลายกับน้ำเปล่าก่อนแล้วค่อย นำไปผสมกับเครื่องดื่มเย็นของคุณก็ได้

25. ทำไม อาวียองซ์ คอลลาเจน แมทริกซ์ บางครั้งผงเป็นสีขาว บางครั้งสีเหลือง และเมื่อละลายน้ำเปล่าแล้ว บางครั้งไม่มีสีถึงมีสีค่อนข้างเหลือง ปลอดภัยหรือไม่

ตอบ สีของคอลลาเจนบริสุทธิ์ในแต่ละล๊อตการผลิตอาจแตกต่างกันไปได้บ้าง คือมีสีเหลืองอ่อนใสถึงไม่มีสีได้ เพราะเป็นสี ธรรมชาติที่ไม่ได้มกีารเติมสีสงัเคราะห์ สามารถรับประทานได้อย่างปลอดภัย ไม่ต้องกังวลแต่อย่างใด

26. อาวียองซ์ คอลลาเจน แมทริกซ์ สามารถรับประทานควบคู่กับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอื่นๆ ได้หรือไม่

ตอบ สามารถรับประทาน อาวียองซ์ คอลลาเจน แมทริกซ์ ร่วมกับ “โอเมก 3 พลัส” และ “แอลจี้ แคลเซียม-ดี” เพื่อส่งเสริม สุขภาพกระดูกและข้อให้แข็งแรง, หรือกินร่วมกับ “มากิ พลัส” เพื่อเสริมสารต้านอนุมลูอิสระในร่างกาย เสริมสร้างสุขภาพ องค์รวมให้แข็งแรง, กินร่วมกับ “ไลฟ์ เซนเชียล” เพื่อเสริมสร้างเซลล์ให้แข็งแรง เสริมสร้างภูมคุ้มกันให้ร่างกาย รวมถึง สามารถรับประทานร่วมกับ“เพอร์เฟค เรเดียนซ์” เพื่อผลลัพธ์ผิวสวยสมบูรณ์แบบได้เช่นกัน

27. สามารถทาผลิตภัณฑ์บารุงผิวที่มีคอลลาเจนเป็นส่วนผสมอย่างเดียว โดยไม่รับประทาน อาวียองซ์ คอลลา เจน แมทริกซ์ ร่วมด้วยได้หรือไม่

ตอบ เพื่อผิวสวยอย่างสมบูรณ์แบบ แนะนำให้บารุงผิวทั้งจากภายในและภายนอก โดยการบารุงผิวชั้นนอกต้องพึ่งพา ผลิตภัณฑ์ทาภายนอกเพื่อให้ผิวสุขภาพดี มีชีวิตชีวา ส่วนผิวชั้นใน ซึ่งมีเส้นเลือดมาหล่อเลี้ยงเซลล์ผิวมีชีวิตนั้นควรรับประทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ส่งตรงสารอาหารสาคัญสูเ่ซลล์ผิวชั้นนี้โดยตรงจากภายใน ดังนั้นเพื่อผิวแลดูกระชับ อ่อน เยาว์ ลดเลือนริว้รอย ด้วยคอลลาเจนอย่างครบถ้วนจากภายนอกและภายใน แนะนำรับประทาน อาวียองซ์ คอลลาเจน แมทริกซ์ ร่วมกับผลิตภัณฑ์บารุงผิว คอลลาเจน แมทริกซ์ แอดวานซ์ เฟิรม์มิ่ง แอนด์ ไลน์ รีแพร์ร่ิง เซรั่ม และ ชุด คอลลาจินิคลิฟท์ โซลูชั่น เป็นประจำทุกวัน

28. รับประทานคอลลาเจนจากอาหารเยอะๆ แทนการรับประทาน อาวียองซ์ คอลลาเจน แมทริกซ์ ได้หรือไม่

ตอบ คอลลาเจนมีในอาหารทั่วไป เช่น เนื้อสัตว์ หนังสัตว์ เป็นต้น แต่ต้องรับประทานในปริมาณเยอะมาก เพราะคอลลาเจน ในอาหารมีโมเลกุลใหญ่ถึง 300,000 ดาลตัน จึงย่อยยาก ดูดซึมยาก นำไปใช้ได้น้อย และอาจได้รับคุณค่าทางอาหารไม่ เหมาะสม เช่น ไขมันสูง พลังงานสูง รวมถึงอาจได้รับคอลลาเจนไม่เพียงพอต่อความต้องการในแต่ละวัน เนื่องจากไม่ สามารถคำนวณปริมาณคอลลาเจนได้ ดังนั้นการเติมคอลลาเจนให้กับร่างกาย จาก อาวียองซ์ คอลลาเจน แมทริกซ์ ทุกวันจึง เป็นทางเลือกที่ดีและสะดวก

29. เคยได้ยินว่ารับประทานคอลลาเจนแล้วไม่มปีระโยชน์ เพราะถูกย่อยในทางเดินอาหารและดูดซึมยาก จริง หรือไม่

ตอบ โดยปกติคอลลาเจนจากอาหารทั่วไป มีโมเลกุลใหญ่ จึงดูดซึมได้ยาก จำเป็นต้องถูกย่อยในทางเดินอาหารก่อน เพื่อทา ให้เล็กลง แต่ อาวียองซ์ คอลลาเจน แมทริกซ์ เลือกวัตถุดิบคอลลาเจนจาก 2 แหล่งคุณภาพ ทีถ่กูย่อยมาแล้ว คือ ไฮโดรไลซ์ คอลลาเจนจากปลา และ ไฮโดรไลซ์ คอลลาเจน ไดเปปไทด์ โมเลกุลเล็ก ดูดซึมง่ายในร่างกาย โดยมีงานวิจัยระบุว่า ไฮโดร ไลซ์ คอลลาเจน ไดเปปไทด์ สามารถดูดซึมเข้าสุ่กระแสเลือดได้ตั้งแต่ 30 นาทีแรกหลังจากรับประทาน

30. เคยรับประทาน อาวียองซ์ คอลลาเจน แมทริกซ์ สูตรเดิมวันละ 4 ช้อนชา ควรรับประทานสูตรใหม่วันละกี่ซอง

ตอบ อาวียองซ์ คอลลาเจน แมทริกซ์ สูตรใหม่ 1 ซอง มีปริมาณ 6 กรัม เท่ากับสูตรเดิม 1.5 ช้อนชา (สูตรเดิม 1 ช้อนชา เท่ากับ 4 กรัม) แต่สตูรใหม่มนีวัตกรรมเหนือกว่า โมเลกุลเล็ก ดูดซึมเร็วและมากกว่า ดังนั้นหากเคยรับประทานสูตรเดิมวันละ 4 ช้อน ชา (16 กรัม) ก็สามารถรับประทานสูตรใหม่เพียงวันละ 2 ซอง (12 กรัม) ก็เพียงพอต่อการดูแลผิวแล้ว


III. ผลลัพธ์การรับประทาน

31. ทำไมรับประทาน อาวียองซ์ คอลลาเจน แมทริกซ์ จึงเห็นผลเร็วกว่าคอลลาเจนอื่นๆ

ตอบ เพราะ คอลลาเจน แมทริกซ์ คือ ไฮโดรไลซ์ คอลลาเจน (Hydrolyzed Collagen) ซึ่งผ่านการลดโมเลกุลของคอลลาเจน ที่สกัดจากปลาจนได้โมเลกุลเล็ก ร่างกายสามารถนำไปใช้ได้ทันที ดูดซึมง่าย จึงทำให้เห็นผลเร็วกว่าคอลลาเจนทั่ วไป

32. จะเริ่มเห็นความเปลี่ยนแปลงของผิวเมื่อรับประทาน อาวียองซ์ คอลลาเจน แมทริกซ์ ต่อเนื่องนานเท่าไหร่

ตอบ งานวิจัยของ คอลลาเจน ไดเปปไทด์ พบว่าจะเริ่มเห็นผลการเปลี่ยนแปลงทีผ่วิตั้งแต่ 4 สัปดาห์แรก รู้สึกได้ถึงผิวชุ่มชื่น ยืดหยุ่น และเนียนเรียบยิ่งขึ้น ริว้รอยเล็กๆ เริ่มจางลง และจะเห็นผลชัดเจนที่สุดหลังรับประทานต่อเนื่องเป็นเวลา 2 เดือน ทั้งนี้ผลลัพธ์ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล และควรดูแลผิวด้วยการบารุงจากภายนอกควบคู่ด้วย

33. รับประทาน อาวียองซ์ คอลลาเจน แมทริกซ์ ไม่ต่อเนื่องจะเห็นผลหรือไม่

ตอบ จะเห็นผลลัพธ์ทช่ีา้กว่าการรับประทานอย่างต่อเนื่อง เพราะร่างกายสูญเสียคอลลาเจนทุกวัน จึงแนะนำว่าควร รับประทานอย่างน้อย 1 ซองทุกวันเป็นประจำ

34. หากหยุดรับประทาน อาวียองซ์ คอลลาเจน แมทริกซ์ แล้วจะทำให้ผิวแย่ลงกว่าเดิมหรือไม่

ตอบ หากหยุดรับประทานแล้วจะไม่ทำให้ผิวแย่ลงกว่าเดิม แต่ผิวก็จะเสื่อมไปตามวัย รวมถึงหากมีปัจจัยที่ทำให้สูญเสีย คอลลาเจนมากขึ้น ก็อาจทำให้ผิวเสื่อมเร็วกว่าวัยได้

35. จำเป็นต้องผสม อาวียองซ์ คอลลาเจน แมทริกซ์ กับวิตามินซีหรือไม่ เคยได้ยินว่าคอลลาเจนต้องกินร่วมกับวิตามินซี

ตอบ วิตามินซี มีส่วนในกระบวนการช่วยสังเคราะห์คอลลาเจนในร่างกาย แต่ก็ยังไม่มีข้อพิสจูน์เรื่องเห็นผลไวหรือช้าเมื่อกินคอลลาเจนร่วมกับวิตามินซี จึงไม่จำเป็นต้องรับประทานร่วมกันทั้งนี้อย่างไรก็ตามในแต่ละวันเราก็จะได้รับวิตามินซีท่ีเพียงพอจากอาหารอยู่แล้ว

36. การรับประทาน อาวียองซ์ คอลลาเจน แมทริกซ์ นอกจากจะช่วยให้ผิวแลดูกระชับ อ่อนเยาว์ แล้ว ยังส่งผลดี ด้านอื่นต่อร่างกายหรือไม่

ตอบ ส่งผลดีต่อร่างกายในหลายด้าน เพราะคอลลาเจนมีอยู่ในอวัยวะต่างๆ เช่น ข้อต่อ, กระดูก, ผนังหลอดเลือด, เลนส์ตา เป็นต้น เมื่ออายุมากขึ้นร่างกายจะเกิดความเสื่อมทำให้เกิดโรค ดังนั้นการเสริมคอลลาเจนจึงส่งอาจลดความเสื่อมของ ร่างกาย เช่น ลดความเสี่ยงกระดูกพรุน บรรเทาอาการปวดข้อ เสริมสร้างน้ำไขข้อ ส่งเสริมผนังหลอดเลือดแข็งแรง หนังศีรษะ แข็งแรงขึ้น ยึดเหนีย่วเส้นผมได้ดีขึ้น เป็นต้น

37. กระดูกอ่อนซึ่งเป็นส่วนประกอบของข้อต่อ มีคอลลาเจนชนิดที่ 2 เป็นองค์ประกอบหลัก การรับประทาน คอลลาเจนเปปไทด์จากปลา ซึ่งคล้ายคอลลาเจนชนิดที่ 1 จะช่วยเสริมสุขภาพกระดูกอ่อนของข้อได้หรือไม่ อย่างไร

ตอบ แม้ว่าคอลลาเจนเปปไทด์ จะได้จากการย่อยคอลลาเจนจากปลา ซึ่งคล้ายคอลลาเจนชนิดที่ 1 ในผิว แต่คอลลาเจนเปป ไทด์ที่ลดขนาดมาแล้วก็จะให้เปปไทด์และกรดอะมิโนหลากหลายชนิดทีร่างกายสามารถนำไปใช้ในการสร้างคอลลาเจนชนิด ต่างๆ ได้ การรับประทาน คอลลาเจนเปปไทด์จากปลา จึงได้ประโยชน์สง่เสริมสุขภาพมากกว่าแค่ดูแลผิว

38. ทำไมรับประทาน อาวียองซ์ คอลลาเจน แมทริกซ์ แล้วรู้สึกว่าอาการปวดข้อดีขึ้น

ตอบ เนื่องจากในกระดูกอ่อนของข้อต่อต่างๆ มีคอลลาเจนชนิดที่ 1 เป็นองค์ประกอบสาคัญ 70-95% งานวิจัยพบว่า ส่วนผสมใน อาวียองซ์ คอลลาเจน แมทริกซ์ จะช่วยเติมคอลลาเจนชนิดเดียวกับทีอ่ยูใ่นกระดูกอ่อนของข้อต่อ พร้อมทั้งชะลอ ความเสื่อมของเซลล์ตั้งต้นกระดูกอ่อนของข้อต่อ กระตุ้นการสร้างน้ำไขข้อ ทำให้ขอ้ต่อมีความยืดหยุ่นและทำงานได้ดีขึ้น จึง รู้สึกว่าอาการปวดข้อทุเลาลง อย่างไรก็ตามผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไม่ใช่ยารักษาโรค และควรปรึกษาแพทย์หากอาการรุนแรง

39. ทำไมรับประทาน อาวียองซ์ คอลลาเจน แมทริกซ์ แล้วจึงลดความเสี่ยงกระดูกบาง กระดูกพรุนได้

ตอบ เนื่องจาก คอลลาเจน เป็นโปรตีนสาคัญในเนื้อกระดูก ทำหน้าที่ยดึผสานให้แคลเซียมสามารถเกาะเป็นโครงสร้างที่ แข็งแรงในเนื้อกระดูก พร้อมทั้งงานวิจัยพบว่า คอลลาเจนสามารถเพิ่มจานวนเซลล์สร้างกระดูก ช่วยเสริมสร้างเนื้อเยื่อ กระดูกได้ จึงช่วยลดความเสี่ยงกระดูกบาง กระดูกพรุน จากการขาดคอลลาเจนได้


เอกสารเพื่อการอบรมภายในเท่านั้น อ่านคำเตือนในลากก่อนบริโภค

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไม่มีผลในการป้องกันหรือรักษาโรค


 

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram